Kříž u kostela

Police, kříž před kostelem sv. MikulášePolice, kříž před kostelem sv. MikulášePolice, kříž před kostelem sv. MikulášePolice, kříž před kostelem sv. Mikuláše

Police, kříž před kostelem sv. MikulášePolice, kříž před kostelem sv. Mikuláše

Kříž před kostelem sv. Mikuláše, 1830

Na jednom stupni stojí obdélný nahoře odstupněný sokl s předsunutou střední částí. Na čelní straně soklu je reliéf s rostlinným motivem. Podstavec je ve stejném půdorysu, ve střední části je reliéf P. Marie Bolestné, umístěný v mělké nice, boční části jsou zdobené visícími festony a v bočních stranách podstavce jsou tři kanelury. Pod reliéfem je rytý text: „TENTO KŘIŽ GEST POSTAWENY Z POZUSTALOSTY IAKUBA WIDRMANNA W ROKU 1830.“ Podstavec zakončuje do segmentu prohnutá, profilovaná a bohatě zdobená římsa, která nese dřík po stranách s konzolami zdobenými volutami a rozvilinami. Spodní část dříku vyplňuje reliéf s motivem eucharistie (kalich, vinná réva a obilné klasy), horní část je zdobena dvěma okřídlenými hlavičkami andílků. Dřík je zakončen profilovanou římsou, na kterou navazuje jetelový kříž s tělem Krista.

STAV: Pískovec místy zvětralý a oprýskaný, kříž je u patky zpevněn dvěma kovovými pásy, chybí plastiky na konzolách – sv. Florián, světec s holí a knihou (?).

MATERIÁL: pískovec

 

Fotografie ze dne 19. 7. 2007, Jaromír Mašek.

 

LITERATURA:

http://www.drobnepamatky.cz/node/16981

 

Kříž zapsaný v Seznamu nemovitých kulturních památek okresu Šumperk pod číslem 1090/2. V záznamech je uvedena chybná datace 1850.

http://iispp.npu.cz/mis_public/documentDetail.htm?id=1140457