Kříž na návsi

Úsov, kříž na návsiÚsov, kříž na návsiÚsov, kříž na návsi

Úsov, kříž na návsiÚsov, kříž na návsiÚsov, kříž na návsi

Kříž na návsi, 1839

Kříž stojí na kamenném stupni, na němž je umístněn hranolový sokl zdobený v čelní straně rámcem s vykrojenými rohy. Na sokl nasedá odstupněný podstavec, v čelní straně s reliéfem v mělké nice – Panna Marie Bolestná – polopostava na oblaku. Na bocích v nikách reliéfy – sv. Josef s lilií a sv. Barbora (rovněž polopostavy na oblaku). Na zadní straně podstavce je dedikační nápis: ERRICHTET / von / Joseph Dobratski / Anno / 1839. Podstavec je zakončen profilovanou rovnou římsou a na ni nasedá dřík kříže, který je ve spodní části zdobený volutami, ve středu mezi nimi je akantový list, nad ním reliéf kalicha. Dřík je zakončen segmentovitě do oblouku vzepjatou římsou a na ni nasedá jednoduchý kříž s Kristem a nápisem INRI.

 

STAV: Kříž byl v nedávné době restaurován.

MATERIÁL: maletínský pískovec

 

 

Fotografie ze dne 16. 6. 2010, Mária Kudelová.

 

LITERATURA:

http://www.regionmohelnicko.cz/o/drobne-pamatky-krize-usov

http://www.znatemapu.cz/drobne-pamatky-krize-usov