Kaple se zvoničkou

obrázekobrázekobrázekobrázek

Kaple se zvoničkou, 1. polovina 19. století

Větší zděná kaple o čtvercovém půdorysu, který je v zadní části zakončen do poloviny šestihranu. V čelní straně je trojúhelníkový štít, ve kterém je menší celodřevěné okénko. Vstupní dveře jsou dvoukřídlé, dřevěné, v horní části zakončené do oblouku, za dveřmi je pověšen bílý průsvitný závěs, kryjící vstup do vnitřku kaple. Nad dveřmi je mělká prázdná nika. V bočních stranách kaple je vždy jedno větší obdélné okno, v horní části zakončené do oblouku. Ze střechy za štítem vyrůstá vyšší hranolová zvonice zakončená jehlancovitou věžičkou s jednoduchým křížkem. Ve všech čtyřech stranách zvonice jsou obdélná okna. Uvnitř má kaple klenutý strop, v bočních stěnách je vždy po jedné nice, v níž je umístěna plastika světce – vpravo Ježíš Kristus s planoucím srdcem (Božské srdce Ježíšovo), vlevo Panna Marie s planoucím srdce (Neposkvrněné srdce Panny Marie). Obě plastiky jsou pravděpodobně od stejného autora a patří k sobě do páru. Dále se v kapli nachází oltářní stolec, na kterém jsou další dvě plastiky Panny Marie, na stěnách jsou pověšeny obrazy blíže neurčených autorů s výjevy z křesťanské ikonografie, zejména Panna Marie jako světice, Panna Marie jako matka Ježíše Krista a Ježíš Kristus. Kaple je uvnitř vymalována bíle, v zadní části je ve třech rámcích výmalba růžově s bílým ornamentálním válečkem, po obvodu stěn do výšky asi jedné třetiny je také růžová výmalba. Podlaha je pokryta čtvercovými dlaždicemi imitujícími kamennou mozaiku. Fasáda je bílá, pouze oběžná korunní římsa, vnitřek niky a lemování kolem oken jsou natřeny světle žlutou barvou. Střecha je pokryta eternitovými čtverci, zvonička je kryta plechovými čtverci.

 

STAV: v roce 2006: Fasády jsou natřené, uvnitř kaple jsou ve zdech praskliny a vnitřní omítky jsou na několika místech odrolené až na cihly, od podlahy na některých místech stoupá vlhkost v důsledku špatné izolace od okolního terénu.

 

MATERIÁL: cihly, plech, eternit

 

Fotografie ze dne 9. 10. 2006, Jaromír Mašek.

 

 

Internetové zdroje:

https://olomouc.rozhlas.cz/busin-u-mohelnice-lezi-na-konci-neuveritelne-krasneho-sveta-8089418