Kaple se zvoničkou

obrázekobrázekobrázekobrázekobrázek

Kaple Panny Marie se zvoničkou, 1. polovina 19. století

Zděná kaple, stojící na návsi obce, má obdélný půdorys se závěrem tvořeným pěti stranami. Před průčelím je předstupující rizalit, ukončený trojúhelníkovým frontonem. V průčelí je vchod s dvoukřídlými dřevěnými dveřmi, které jsou vsazeny do pískovcového ostění s obloukovým záklenkem uprostřed s hladkým klenákem. V bočních stěnách jsou okna s půlkruhovým záklenkem. Zdi jsou ukončeny profilovanou korunní římsou. Nad průčelím se zvedá čtyřboká zvonice s okny s obloukovým záklenkem, která je ukončena jehlancovou střechou s cibulí a křížem. Střecha kaple je sedlová se závěrem.

 

STAV: dobrý

 

MATERIÁL: cihly, pískovec, dřevo, plech

 

Fotografie ze dne 30. 7. 2009, Jaromír Mašek.

 

 

Kaple je zapsána v Seznamu nemovitých kulturních památek okresu Šumperk pod č. 975.

Je příkladem drobné empírové zlidovělé stavby z 1. poloviny 19. století.

Samostatně stojící, zděná, hladce omítnutá stavba na zhruba čtvercovém půdoryse, ke které se z jihovýchodu připojuje závěr tvořený pěti stranami oktogonu. Před čelní průčelí je představený rizalit, ukončený trojúhelníkovým frontonem. V rizalitu leží vstup do kaple se záklenkem se stlačeným obloukem. Vstupní dveře jsou novodobé, dvoukřídlé s nadsvětlíkem, rámové s laťováním, skládaným diagonálně tak, že vytváří dojem kosočtverce se středem v úrovni kliky. Dveře jsou osazené do pískovcového ostění. Svislé pilířky mají kvadratickou patku a římsovou hlavici. Na dříku je předstupující obdélné zrcadlo s vykrajovanými rohy. Ve vrcholu profilovaného architrávu je hladký, lichoběžníkový klenák. Nad vstupem je vybudována zvonicová vížka, krytá jednoduchou, mědí oplechovanou cibulí bez lucerny. Do vížky jsou čtvercové otvory s půlkruhovými záklenky. Boční fasády jsou prolomené obdélnými okny s půlkruhovými záklenky. Okna jsou dřevěná, završená paprsky, dolní část je členěná 3 x 3 tabulkami. Celou stavbu, včetně štítového průčelí, obtáčí profilovaná korunní římsa. V interiéru je v prostoru pod vížkou předsíň sklenutá plackou a oddělená od lodi stlačeným obloukem, neseným pilastry s římsovými hlavicemi. Na západním pilastru je kropenka s datací 1838. Pod datací je v horní polovině rytého rámečku monogram JR a pod ním kovářské (?) nářadí: kladívko, kleště a neidentifikované předměty, z nichž jeden je zřejmě podkova. Ve východní stěně předsíně je vstup na točené schodiště do zvoničky a krovu nad lodí. Loď je sklenuta plackou, závěr oddělený segmentovým vítězným obloukem, konchou. Interiér je zcela bez mobiliáře. Nový krov, nad závěrem opatřený lomenou valbou, nese eternitovou šablonu.

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/kaple-19069103

 

Internetové zdroje:

https://www.drobnepamatky.cz/node/17682

http://www.regionmohelnicko.cz/o/kaple-panny-marie-kvetin-mohelnice

http://www.soupispamatek.com/okres_zabreh/foto/kvetin/kvetin.htm

 

 

(206) N 49° 48,483‘

E 16° 53,685‘

285 m n. m.

Garmin GPSmap 60CSx