Kříž u ZD

Loštice , kamenný kříž u ZD Loštice , kamenný kříž u ZD Loštice , kamenný kříž u ZD

Loštice , kamenný kříž u ZD Loštice , kamenný kříž u ZD Loštice , kamenný kříž u ZD

Kamenný kříž u ZD, 1876

Kříž stojí u cesty, která zde končí. Původně tato cesta vedla po poli na Doubravici kříž byl již za městem. Nyní je součástí intravilánu. Je zaznamenaný na indikační skice z roku 1834 i v císařských otiscích.
Na dvou stupních je posazen hranolový sokl zdobený v čelní straně mramorovou tabulkou s nápisem: TENTO KŘÍŽ BYL POSTAVEN NÁKLADEM JOSEFA A MAGDALENY ROSTY L.P. 1876. V horní části je sokl odstupněný a nasedá na něj hranolový podstavec s reliéfy v mělkých nikách. V čelní straně je P.Marie Bolestná, vlevo reliéf s postavou Dominika (atributy – kniha, růženec, lilie), vzadu Petr Mučedník (atribut – krucifix, dominikánský šat, u pasu růženec), vpravo je světice se sepjatýma rukama, u nohou má kalich. Podstavec je zakončený profilovanou římsou a nese nízký dřík zdobený kalichem. Kříž s plastickým korpusem Krista je posazen na nízké profilované římse. Kříž je po celém obvodu oplocen nízkým kovovým plotem.
 
STAV: pískovec je v reliéfech poškozen, rysy světců jsou špatně čitelné, pískovec je zvětrán, popraskán, P. Marie Bolestná se zbytky polychromie, nápis má nově červeně vybarvená písmena, plot je natřený stříbrnou barvou.
MATERIÁL: pískovec, kov
 
Literatura:
Jílek, F. H. Památky farního chrámu sv. Prokopa v Lošticích. Loštice 1941, s.15.
Fischer, R. Kříže a boží muka v Lošticích. Separát. 4 str.
Za Lošticemi při polní cestě do Doubravice je kříž s označením: Kříž tento vystaven jest nákladem Josefa a Magdaleny Rosty r. 1876. Udržovací fond je vtělen na domě č.2.
 
Soupis památek města Loštic. Strojopis, Havelkovo muzeum v Lošticích H 4709.
Za Lošticemi při polní cestě do Doubravice na p.č. 487/3 je kamenný kříž se železným zábradlím dokola s označením: Kříž tento vystaven jest nákladem Josefa a Magdaleny Rostových r. 1876. Udržovací fond je vtělen na poli č.698 a na domě č.2.
 
Koudelková, N.: Drobná sakrální architektura v krajině, diplomová práce, Česká zemědělská Univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra biotechnických úprav krajiny, 2013, str. 76.
 
 
Fotografie ze dne 9.10.2006, Jaromír Mašek
Fotografie ze dne 2.10.2013, Mária Kudelová
 
 
N 49° 44,468‘
E 16° 56,573‘
247 m n.m.
Garmin GPSmap 60CSx