Kamenný kříž na návsi

obrázekobrázekobrázekobrázek

obrázekobrázek

Kamenný kříž na návsi, 1765

Na dvou stupních je posazen sokl o půdorysu obdélníku, v horní části je odstupněný a v čelní straně je zdobený reliéfem – dva lvi drží v předních tlapách medailon s rytým německým nápisem: Des BetraChtVng Der LeIDens ChrIstI gesetzt Von Ioseph KneIfel. V chronogramu je datace 1765. Na sokl nasedá hranolový podstavec v dolní i horní části rozšířený a v čelní straně, v zahloubeném rámci, s reliéfem P. Marie Bolestné, který je po stranách zdobený motivem rokaje. Nad reliéfem jsou v oválu písmena S. M. O. Podstavec je zakončený profilovanou,  z čelní strany do segmentu vypnutou římsou, na středu ozdobenou květinovým motivem a rozvilinou. Navazuje kónický dřík dole rozšířený, vpředu a vzadu zdobený volutami, v čelní straně je reliéf s nástroji mučení Ježíše Krista (houba, kopí, důtky, svazek třtiny, provaz a řetěz, lucerna), nad reliéfem je květinový motiv. Pravá i levá strana dříku je zdobená rytým rámcem a  třemi plastickými zvonečky, zadní strana je v horní části opatřená květinovou girlandou. Dřík ukončuje široká profilovaná římsa, na kterou nasedá jetelový kříž s korpusem Krista, dolní část je zdobená reliéfem kartuše s planoucím srdcem (symbol křesťanské lásky).

 

STAV: celkem dobrý, místy pískovec odrolený, nápis na soklu černě vymalován

 

MATERIÁL: pískovec

 

Fotografie ze dne 9. 10. 2006, Jaromír Mašek.

 

Literatura a internetové zdroje:

Líšnice, historie a současnost. Líšnice 1998.

 

https://www.drobnepamatky.cz/node/14922

http://www.soupispamatek.com/okres_zabreh/foto/lisnice/lisnice.htm