Joklíkův kříž

Joklíkův křížJoklíkův křížJoklíkův křížJoklíkův křížJoklíkův křížJoklíkův kříž

Joklíkův kříž, 1908

Na třech stupních je postaven obdélný sokl s vytesaným textem, písmena jsou vybarvena červenou barvou: „Tento kříž jest postaven ku cti a slávě Boží od manželů Aloise a Kateřiny Joklíkových L. P. 1908.“ Na sokl nasedá vyšší hranolový podstavec, který je zdoben litinovým reliéfem Panny Marie Bolestné v pseudogotické mělké nice. Podstavec je v horní části přerušen úzkým odskočením, pak následuje druhá, menší část podstavce s plastickým dekorem meandru v čelní i v bočních stranách. Podstavec je zakončen profilovanou, do segmentu vypnutou římsou. Pod obloukovým vypnutím římsy je rytá červeně natřená ozdoba ve tvaru květiny. Římsa nese hranolovitý dřík zdobený v čelní straně zahloubeným rámcem s reliéfem se symboly eucharistie – kalich s hostií, obilným klasem a vinnou révou. Kříž s plastickým korpusem ukřižovaného Krista je posazen na nízké římse. Spodní část kříže je rozšířena a nese červený nápis: DOKONÁNO JEST!

 

STAV: pískovec je celkem v dobrém stavu, podstavec je patrně renovovaný

 

MATRIÁL: pískovec, kov

 

Fotografie ze dne 12. 6. 2018, Ivana Valentová.

 

Internetové zdroje:

http://www.drobnepamatky.cz/node/17509

 

Fotografie a podklady Ivana Valentová.