Sv. Jan Nepomucký, pod zámkem

Úsov, sv. Jan Nepomucký pod zámkem, cesta do části PodlesíÚsov, sv. Jan Nepomucký pod zámkem, cesta do části PodlesíÚsov, sv. Jan Nepomucký pod zámkem, cesta do části Podlesí

Úsov, sv. Jan Nepomucký pod zámkem, cesta do části PodlesíÚsov, sv. Jan Nepomucký pod zámkem, cesta do části PodlesíÚsov, sv. Jan Nepomucký pod zámkem, cesta do části Podlesí

Sv. Jan Nepomucký pod zámkem, cesta do části Podlesí, pol. 18. století

Na jednom stupni je posazen obdélný sokl o půdorysu kříže (celková délka soklu = 110 cm, délka delší strany soklu = 68 cm, celková šířka soklu = cca 60 cm), sokl je v horní části odstupněný. Nasedá na něj hranolový podstavec, který je z obou stran podepřený volutovými bohatě dekorovanými křídly. Křídla jsou zdobená andělíčky a akantovými ratolestmi. Střední část podstavce (v = 85 cm, š = 52 cm) je zdobená v čelní straně akantovým dekorem, v kartuši je erb, ale nelze blíže určit, o který rod se jedná (pískovec je zvětralý). Jednoduchá profilovaná římsa odděluje podstavec od dříku (v = 60 cm, š = 61 cm v základně), který je bohatě zdobený rostlinným dekorem, po stranách je prohnutý s volutovým vlysem. Dřík zakončuje jednoduchá římsa nesoucí plastiku sv. Jana Nepomuckého, který má u nohou tři hlavičky andílků (jednu okřídlenou v čelní části, druhou na pravé straně a třetí na levé). V levé ruce drží sv. Jan kříž s tělem Krista, který mu přidržuje další anděl. Jan je oděn do barokního kněžského šatu, na hlavě má biret.

 

STAV: Pískovec je zvětralý, detaily jsou málo čitelné, některé vůbec, sv. Janovi chybí prsty na levé ruce, má pokřivenou svatozář.

MATERIÁL: pískovec, kov

 

Fotografie ze dne 19. 7. 2007, Jaromír Mašek.

 

 

LITERATURA:

Pozdně barokní socha sv. Jana Nepomuckého z 18. století, zpracováním podobná dílům předního barokního sochaře Johanna Strumera, je k vidění pod zámeckým kopcem.

Zdroj: http://www.regionmohelnicko.cz/cil/218/

 

Socha sv. Jana Nepomuckého je od 17. 3. 2004 prohlášena za nemovitou kulturní památku.

NKP č.

Č. parc. 293/3

 

Sousoší z maletínského pískovce s datací 1714 bylo vytvořeno na dvoustupňovém podstavci. Jeho čelní stranu zdobí reliéfní kartuš s bohatým akantovým ornamentem a pentlí. Figuru světce doprovází anděl.

Zdroj: http://pamatkovykatalog.cz/?element=540570&sequence=9&mode=fulltext&keywords=olomouck%C3%BD&region%5B0%5D=Olomouck%C3%BD+kraj&county%5B0%5D=%C5%A0umperk&municipality%5B0%5D=%C3%9Asov&municipalityPart%5B0%5D=%C3%9Asov&order=relevance%3Adesc&action=element&presenter=ElementsResults

 

Památkově chráněno od 17. 3. 2004.