Socha sv. Jana Nepomuckého

Doubravice – sv. Jan Nepomucký, na křižovatce Mitrovice a LošticeDoubravice – sv. Jan Nepomucký, na křižovatce Mitrovice a Loštice

Sv. Jan Nepomucký, na křižovatce Mitrovice a Loštice, 1773

Na dvou stupních stojí nízký dvakrát odstupněný sokl s půdorysem kříže, na něj nasedá konkávně vybraný podstavec, který je ze stran podepřen volutovými křídly nahoře zdobenými soškami andělíčků. Podstavec nese v čelní straně reliéf s kartuší s latinským nápisem: IN victo famae defensori sacrilecorVm expvonatori divit:iarvmosori ignis et aqvae derisori domvs avstriae protectori divo martyti ioanni nepomvceno haec qve anthelmvs praeconiadixit. V chronogramu datace 1773. Vzadu na podstavci nápis: W (-)   Io (-) … 1808, v rozích číslice shora zleva 1773. Podstavec je zakončený horizontálně položenou segmentově prohnutou volutou, ze které vystupuje nízký dřík nesoucí sochu sv. Jana Nepomuckého oděného v  kněžské roucho. V pravé ruce drží biret a v levé křížek s korpusem Krista. Kolem hlavy má svatozář z hvězd. Na dříku je zbytek kovového závěsu sloužícího pro závěsnou lampu.

 

STAV: pískovec zvětrán, popraskaný (vzadu na podstavci), zčernalý, nečitelný nápis vzadu na podstavci, tam také množství jiných nečitelných vyrytých nápisů (zkratky, písmena atd.), křížek, který drží sv. Jan je zničený, chybí část ramen a vrchol, včetně hlavy Krista. Andělíček na pravé straně má uražený nos a andělíček na druhé straně nemá jednu ruku a má uražené prsty u nohy. Socha je zapsána v seznamu nemovitých kulturních památek okresu Šumperk pod číslem 874.

 

MATERIÁL: pískovec

 

LITERATURA:

Novák, J. Dějiny Moravičan a Doubravice. Obecní úřad Moravičany 1993, s. 119.

Socha sv. Jana Nepomuckého v Doubravici. Zakládací listiny není, nápis na soše, který snad mluví o zakladateli, je nečitelný. Socha pochází z roku 1773 a snad ji dal postavit správce doubravického panství Jan Nepomucký Tkany.

 

Působivá barokní socha sv. Jana Nepomuckého od Jana Michaela Scherhauffa, olomouckého sochaře, který se mj. podílel na výzdobě olomouckého dómu. Nechal ji postavit roku 1773 tehdejší doubravický správce Jan Nepomuk Tkaný pravděpodobně na počest svého patrona.

http://www.regionmohelnicko.cz/cil/241/popis

 

také

http://www.turistika.cz/mista/doubravice-moravicany-socha-sv-jana-nepomuckeho

 

Působivá barokní socha sv. Jana Nepomuckého od Jana Michaela Scherhauffa, olomouckého sochaře, který se mj. podílel na výzdobě olomouckého dómu. Nechal ji postavit roku 1773 tehdejší doubravický správce Jan Nepomuk Tkaný pravděpodobně na počest svého patrona.

http://www.regionmohelnicko.cz/o/drobne-pamatky-moravican-sochy

 

Fotografie ze dne 9. 10. 2006.

 

N 49° 44,663‘

E 16° 58,350‘

262 m

Garmin GPSmap 60CSx