Boží muka v zátáčce směrem na Úsov

Stavebnice, boží muka v zatáčce směrem na Úsov

Boží muka v zatáčce směrem na Úsov, konec 18. století

Sakrální zděná stavba, třístupňová hranolová boží muka. Jednotlivé stupně jsou vždy odsazené a přechod mezi nimi je zvýrazněn jednoduchou zděnou římsou. V dolním stupni se nachází prázdná nika, ve středním je prázdná obdélná nika a v třetím je na každé straně jedna prázdná obdélná nika. Stavba je krytá stanovou stříškou, z jejíhož vrcholu vyrůstá kovový patriarší křížek.

 

STAV: Dobrý, nově obíleno. Památka je zapsána v seznamu nemovitých kulturních památek okresu Šumperk pod číslem 1139.

 

MATERIÁL: cihly

 

Dvoje trojpatrová pilířová boží muka z konce 18. století, jedna stojící uprostřed vsi a druhá v poli za hřbitovem po pravé straně silnice na Úsov.

Zdroj: http://www.regionmohelnicko.cz/cil/224/

 

Také

http://www.regionmohelnicko.cz/o/drobne-pamatky-stavenice

 

Fotografie ze dne 19. 10. 2006