Boží muka u hřbitova

obrázekobrázekobrázekobrázek

obrázekobrázekobrázekobrázek

Boží muka naproti hřbitovu, 1564

Samostatně stojící pilířová boží muka z pískovce. Na jednom stupni je posazený čtyřboký dřík, který je v dolní části odstupněný a zvýrazněný šikmou římsou. Na ni nasedá druhá část dříku, oddělená od kaplice stejnou šikmou římsou. Kaplice je půlkruhově zakončená a ve středu má osazený kovový kříž. Ve vpadlých obdélných plochách kaplice jsou reliéfy – v čelní straně Ukřižování s Pannou Marií a sv. Janem (Malá Kalvárie), vzadu je Navštívení Panny Marie, vpravo Zmrtvýchvstání Krista a vlevo německý nápis kapitálkou: ANNO 1564 IAR / ICH MERTEN MAI / ENIN VNTER MER / AV HAB DIE STAND / SEVLE GOT DEM / ALMECHTIGEN / ZV LOB VND EHR / AVF RICHTEN LASS / EN ZV EINER EW / IGEN GEDECHT/.

Vpředu dole na dříku rytý nápis: Obnoveno L.P. 1951 a 7/2008.

 

STAV: v roce 2008 byla restaurována

 

MATERIÁL: maletínský pískovec

 

Fotografie ze dne 22. 7. 2009, Jaromír Mašek.

 

 

LITERATURA:

Gába, Z.: Materiál památkově chráněných plastik na šumperském okrese, Závěrečná zpráva ústavního výzkumného úkolu, VM, 1990.

Gába, Z.: Materiál památkově chráněných plastik na šumperském okrese. Severní Morava, sv. 62, Šumperk 1991, s. 41–52.

John, F.: Kamenná boží muka v okrese Šumperk. Severní Morava, sv. 96, Šumperk 2010, s. 18–32.

 

Boží muka jsou zapsána v Seznamu nemovitých kulturních památek okresu Šumperk pod číslem 1030/3.

Jedná se o renesanční boží muka, jedna z nejstarších v regionu, opatřená letopočtem a dedikačním nápisem.

Samostatně stojící pilířová boží muka z pískovce, cca 3 m vysoká. Přímo na zemi osazený čtyřboký dřík, v polovině výšky se zúženou částí, ukončenou prstencem ve tvaru stříšky, v horní části s abakusem téhož tvaru. Na něm je osazena vlastní kaplice s půlkruhovým zakončením, ve které je vetknut železný kříž. V orámovaných plochách kaplice jsou reliéfy – vpředu Ukřižování s Pannou Marií a sv. Janem, vpravo Zmrtvýchvstání, vzadu Navštívení P. Marie a vlevo nápis kapitálkou: ANNO 1564 IAR/ ICH MERTEN NAI/ ENIN VNTER MER/ AV HAB DIE STAND/ SEVLE GOT DEM/ ALMECHTIGEN/ CV LOB VND ER/ AVF RICHTEN LASS/ EN ZVEINER EW/ IGEN GEDECHT//.

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/bozi-muka-536566

 

Internetové zdroje:

http://www.regionmohelnicko.cz/cil/257/popis

https://www.turistika.cz/mista/mirov-renesancni-bozi-muka/detail

https://www.mohelnice.cz/bozi-muka/gs-13294/p1=97830

http://www.soupispamatek.com/okres_zabreh/foto/mirov/mirov.htm

http://www.regionmohelnicko.cz/o/drobne-pamatky-mirova

 

 

(186) N 49° 48,005‘

E 16° 51,101‘

413 m n. m.

Garmin GPSmap 60CSx