Boží muka mezi Stavenicí a Úsovem

Stavebnice, boží muka mezi Stavenicí a Úsovem po pravé straně silniceStavebnice, boží muka mezi Stavenicí a Úsovem po pravé straně silniceStavebnice, boží muka mezi Stavenicí a Úsovem po pravé straně silnice

Boží muka mezi Stavenicí a Úsovem po pravé straně silnice, 2. pol. 18. století

Drobná sakrální zděná památka, třístupňová pilířová boží muka, jednotlivé stupně jsou odsazené a přechod mezi nimi je zvýrazněn jednoduchou zděnou římsou. V nejspodnějším stupni je prázdná nika, ve střední části jsou ze všech stran prázdné mělké niky a ve třetím stupni se nachází ze všech stran prázdné obdélné mělké niky. Stavba je krytá stanovou stříškou, z jejíhož vrcholu vyrůstá kovový jetelový křížek.

 

STAV: špatný, omítka oprýskaná, jsou vidět cihly a kameny, v nikách zbytky omítek. Památka je zapsána v seznamu nemovitých kulturních památek okresu Šumperk pod č. 1170.

MATERIÁL: cihly, kámen, kov

 

Dvoje trojpatrová pilířová boží muka z konce 18. století, jedna stojící uprostřed vsi a druhá v poli za hřbitovem po pravé straně silnice na Úsov.

Zdroj: http://www.regionmohelnicko.cz/cil/224/

http://www.regionmohelnicko.cz/o/drobne-pamatky-stavenice

 

Boží muka byla v roce 2009 opravena. Stojí v poli a jsou nepřehlédnutelná. Před opravou proto, že byla ve velmi špatném stavu, v současnosti proto, že září čistotou a upraveností.

Zdroj: http://www.turistika.cz/mista/stavenice-zdena-bozi-muka

 

Fotografie ze dne 19. 10. 2006