Zimní sčítání kání na transektu směr Zábřeh–Vyšehoří v zimním období 2017/2018

Zimní sčítání kání je celorepublikový projekt, který vznikl již v roce 1984. Je veden Muzeem Českého lesa v Tachově a koordinován RNDr. Pavlem Řepou. Podrobnosti ke sčítání kání jsem uvedl již v článku z minulého roku, proto je znovu neopakuji. Výsledky celorepublikového sčítání potvrzují, že aktuální ochranářský význam již zřejmě pominul, také snahy o zavedení odstřelu kání alespoň v zimním období již snad patří minulosti. Díky činnosti řady dobrovolných nadšenců byl však získán velmi zajímavý materiál o změnách početnosti našeho nejběžnějšího dravce, který umožní sledovat i další problémy, např. zda regionální trendy, zjištěné v jednotlivých oblastech, jsou ve shodě s trendem celostátním, či nikoliv apod.

 

Zde jsou v přehledné tabulce uvedeny příklady ze sčítání za celou ČR v posledních čtyřech letech:

 

 

počet transektů

průměrný počet kání na transekt

listopad

leden

březen

2016/2017

113

3,5

3,11

3,46

2017/2018

103

3,75

2,87

3,46

rozdíl

 

+0,25

-0,24

0

% předchozího roku

 

107,1 %

-92,3 %

100 %

 

Čísla uvádí průměrný počet kání na 1 transekt zjištěný na všech transektech sledovaných v danou zimu. Rozdíl – rozdíl těchto průměrných hodnot mezi dvěma po sobě následujícími zimami. % předchozího roku – hodnota v druhém srovnávaném roce vyjádřena v % hodnoty předchozího roku. Je-li hodnota nad 100 %, pak to znamená, že počet v druhém roce vzrostl. Následuje tabulka s porovnáním počtů kání na všech dvojicích transektů sčítaných v obou srovnávaných zimách. Celkem bylo srovnávaných transektů 71.

 

 

2016/2017

2017/2018

rozdíl

% předchozího roku

počet zjištěných kání

listopad

264

293

+29

111

leden

238

177

-61

74,4

březen

245

279

+34

111,4

 

V tabulce jsou uváděny počty zjištěných kání a % předchozího roku viz u první tabulky. Letošní zima byla podstatně mírnější než předchozí, přesto listopadové a březnové hodnoty výrazně stouply, lednové však ještě o něco výrazněji klesly.

 

Zde jsou ještě přidány výsledky z transektu Zábřeh–Vyšehoří 2015–2018.

 

Zábřeh–Vyšehoří 2015/2016

listopad

leden

březen

Káně lesní

10

8

11

Káně rousná

0

1

1

Zábřeh–Vyšehoří 2016/2017

listopad

leden

březen

Káně lesní

3

2

7

Káně rousná

0

0

0

 

Zábřeh–Vyšehoří 2017/2018

listopad

leden

březen

Káně lesní

12

8

10

Káně rousná

0

0

0

 

Pozorování a sčítání kaně lesní bude i nadále pokračovat. Transektů po celé ČR je spíše poskrovnu. V rámci projektu, jenž je veden koordinátorem RNDr. Pavlem Řepou z Muzea Českého lesa v Tachově, se neustále hledají dobrovolníci, kteří by chtěli spolupracovat. Vytipovali by si transekt ve svém bydlišti, nejlépe rovný úsek, ne kratší než 5 km a pokud možno v otevřené krajině. Důležité je dodržovat termíny pozorování a na výzkumu spolupracovat rozhodně déle než jen jeden rok. Pokud by se mezi vámi našli nadšenci pro ornitologii, pak budete vřele vítáni. Své dotazy ohledně spolupráce zasílejte přímo našemu koordinátorovi Pavlu Řepovi na e-mailovou adresu pavel.repa@tachov.cz.

 

Milan Dvořák

 

1 Text a tabulky z celorepublikového pozorování jsou převzaty z publikace projektu RNDr. Pavla Řepy, zoologa Muzea Českého lesa v Tachově.