Setkání souvkařů v Bolaticích

V sobotu 22. 4. 2017 proběhlo každoroční setkání sběratelů ledovcových souvků v malebné obci Bolatice, jedné z největších obcí v ČR, ležící blízko Opavy.

Co jsou to vlastně souvky? Souvky jsou různé horniny přinesené („přisunuté“) ledovci ze severních částí Evropy až na naše území severních Čech a Moravy. Mezi souvky patří různé druhy křemenných granitů, pegmatitů, porfyrů, ale i pískovců a pazourků. Je to směsice hornin ze Skandinávie, Finska, Dánska a Baltského moře. Mezi ně se přimíchaly i horniny zdejší, lokální, z Polska či severní Moravy, které ledovec při své cestě strhnul také. Kdo by se chtěl dozvědět více o ledovcových souvcích, může čerpat z bohaté literatury (Gába a Pek, 1999)1.

Společnost sběratelů souvků byla neformálně založena prvním setkáním v Bolaticích, panem Jiřím Dudkem, v roce 2015. Patří do ní různí sběratelé od amatérů až po profesionály.

 

Muzeum souvků Bolatice.  

 

Sál kulturního domu v Bolaticích.

 

Na sobotním setkání byla možnost zhlédnout spoustu zajímavých nálezů. Různé druhy souvků od severských „žul“ (granitů), porfyrů přes zajímavé pískovce až po například nádherný kus jantaru. Určování leželo především na bedrech pana doktora Zdeňka Gáby ze Šumperka, jenž se ledovcovými souvky zabývá od roku 1968. Navíc se spolek letos rozrostl o nové amatérské sběratele souvků ze Sedlnice, kteří společně s ostatními sběrateli setkání velmi obohatili.

 

Zde jsou příklady nalezených kamenů od některých sběratelů.

 

Souvky od paní Hanzelkové ze Sedlnice.

 

 

Jádro a otisk ježovky v druhohorním pazourku, průměr 3 cm; nález jednoho ze sběratelů.

Výběr nábrusů granitů a porfyrů Jiřího Dudka.

 

Část nálezů paní Gloserové ze Staré Poruby.

 

Mylonit, 6 cm.

Porfyr z Dalarna, 13 cm.                                            

 

Jantar, 5 cm.

 

Tříbarevný pegmatit, 6 cm.                  

 

Pazourek s mechovkami, 10 cm.

 

Křídový pazourek, 14 cm.                     

 

Achát neznámého původu, 6 cm.

Křídový pazourek, struktura houby Ventriculites sp., střední devon, 6 cm.

 

Nálezy pana Kladivy.

Kalmarsund pískovec, 21 cm.                      

 

Leopardovitý pískovec, 18 cm.

 

Porfyr z Dalarna, 9 cm.        

 

Křídový silicit se zkamenělinami; nález jednoho ze sběratelů.

 

Můj velký obdiv a poděkování patří Jiřímu Dudkovi z Bolatic, a to nejen za skvělou organizaci semináře, ale i za jeho šikovné ruce při výrobě štípaných artefaktů pro našeho archeologa z Vlastivědného muzea v Šumperku.

Sobotní setkání vtipně doprovodil svými výrobky „místní pravěký bolatický lovec“.

 

Souvky sloužily člověku od nepaměti. V době kamenné se například velmi hojně užívalo pazourků jakožto nástrojů ulehčujících každodenní život. Uplatňovaly se jako řezné a sečné nástroje, jako šipky do luků, hroty oštěpů či pěstní klíny. V průběhu času pazourky vytlačilo používání kovových materiálů. Na souvky, a to severské „žuly“ (granity), porfyry, diority a pískovce, tak zbyl již jen užitek stavební.

V dnešní době u nás slouží sbírání souvků k mapování jejich druhové rozmanitosti, nejzazšího rozšiřování ledovců a sledování pohybu a směru ledovcových mas. Proto je důležité souvky sbírat. Setkání podobná našemu souvkařskému semináři mají velký význam v rozšiřování sběratelské komunity a vyměňování zkušeností.

 

Milan Dvořák

 

 

1 Gába Z., Pek I.: Ledovcové souvky moravskoslezské oblasti. Šumperk. 1999.