Setkání sběratelů souvků v Bolaticích

Malebné městečko Bolatice, ležící v blízkosti bývalé slezské metropole Opavy, již po třinácté přivítalo sběratele souvků. Setkání proběhlo 10. 9. 2022 v místním, na sbírky bohatém skanzenu ve stínu kostela sv. Stanislava. V tomto zajímavém muzeu je možné si prohlédnout jak všechny skupiny a druhy souvků, tak i novodobé repliky výrobků z pazourků. Muzeum, které je svým zaměřením v České republice unikátní, založil a vede Jiří Dudek. Jiří Dudek je i organizátorem každoročních odborných setkání, z nichž první proběhlo 15. 9. 2015. Sběratelé čtvrtohorních usazenin z předposledního zalednění, ke kterým se také počítám, jsou úžasnou směsicí lidí od odborníků až po zapálené amatéry.

Souvků existuje nepřeberné množství. Tyto horniny, přisunuté ledovcem, mají svůj původ v celé severní Evropě: Finsku, Švédsku, Norsku, Baltském moři a Dánsku. Mezi hlavní souvky patří i souvky lokální z Polska. Na našem každoročním setkání se opět objevily všechny druhy souvků. V Bolaticích byly vystaveny hlubinné granity, porfyry, žilné a vyvřelé bazické horniny. Zastoupeny byly i ruly, metamorfity a usazené horniny. Mezi „souvkařské“ zajímavosti patřily limonitové konkrece, Kalmarsund pískovce, přírodní betony, zkamenělá dřeva a vápencové usazeniny. Své místo zde měly i různé druhy druhohorních a třetihorních pazourků. Jejich bílá křída obsahuje velmi často zkamenělé pozůstatky života. Jsou v nich obtisknuty ježovky, zkamenělé sklerity mořských hub či schránky měkkýšů. I přes strastiplnou cestu, jež souvky ze severu kvůli ledovci vykonaly, se v nich občas uchovají i minerály. Letošním příkladem byly v pískovně v Kolnovicích objevené titanity, fluority a diopsidy. Sběr ledovcových souvků není jen o horninách a jejich různorodosti, je také důležitý pro mapování a potvrzení výskytu ledovce na území severní Moravy. Odborná setkání sběratelů souvků slouží i k vzájemné informovanosti, k pomoci s určováním a ke sdílení znalostí o důležitých nálezových lokalitách.

 

Milan Dvořák

 

 

obrázek

Zkamenělé ústřice, lokalita nálezu Hlučín, nález i fotografie Jiří Dudek.

 

 

obrázek

Vstup do pískovny v Kolnovicích.

 

 

obrázek

Oblíbená kolnovická halda.

 

 

obrázek

Jeden ze svahů v pískovně krátce po dešti, foto Vlastimil Flášar.

 

 

obrázek

Přírodní beton bohatý na souvky, foto Vlastimil Flášar.

 

 

obázek

Kolnovické vzorky Vlastimila Flášara, jenž se aktivně účastnil výpravy do pískovny 13. VIII. 2022.

 

 

obrázek 

Aland-granit, Kolnovice, foto Petra Kozáková.

 

 

obrázek

Fe-montmorillonit, Kolnovice, foto Petra Kozáková.

 

 

obrázek

Kvarcit s titanity, Kolnovice, foto Petra Kozáková.

 

 

obrázek

obrázek

Titanity, Kolnovice, foto Petra Kozáková.

 

 

obrázek

Ortocerový červený vápenec, Kolnovice, foto Petra Kozáková.

 

 

obrázek

Žulorula, Kolnovice, foto Petra Kozáková.

 

 

obrázek

Fluorit, Kolnovice, foto Petra Kozáková.

 

 

obrázek

Diopsid, Kolnovice, foto Petra Kozáková.