Rozměrná olejomalba z velkolosinských lázní Svačina na poli od …

Rozměrná olejomalba z velkolosinských lázní Svačina na poli od Paula Gebauera je nově instalovaná v šumperském muzeu

Díky spolupráci Lázní Velké Losiny, Vlastivědného muzea v Šumperku a Eagle Gallery se podařilo zachránit velkorozměrnou olejomalbu Svačina na poli od Paula Gebauera (1888–1951), která je od počátku července roku 2020 prezentována v prostorách muzea, ve foyer Výstavní síně, jako důležitý doklad umělecké aktivity v regionu.  

Autorem obrazu je slezský malíř Paul Gebauer (1888–1951), významný umělec Slezska a severní Moravy 1. poloviny 20. století, který studoval malbu na Akademii výtvarného umění ve Vídni (1907–1908) a v Drážďanech (1910–1919) pod vedením prof. Gotthardta Kuehla, Oskara Zwintschera a Richarda Müllera.

Gebauer se po studiích a nasazení v bojích první světové války vrátil do rodné Sosnové, obce nacházející se mezi Krnovem, Bruntálem a Opavou, a převzal rodinnou zemědělskou usedlost. Tato skutečnost zásadně ovlivnila jeho tvorbu. Umělecký rukopis Paula Gebauera prošel výrazným vývojem od impresionistických obrazů s charakteristickým pastózním rukopisem až po malby tvořené ve stylu nové věcnosti. Náměty Gebauer vždy čerpal ze svého blízkého okolí.

Zakázky pro veřejný prostor získával především v Opavě. Jednalo se o monumentální nástěnné malby či velkorozměrné olejomalby na plátně. Druhé zmíněné nebyly tak časté. Doloženy jsou pouze čtyři, malba Symbol věčného života pro oddací sál budovy spořitelny v Opavě na nám. Republiky (dochována na původním místě), dvojice maleb Slezský tanec a Slezská práce, které Gebauer vytvořil pro vládního prezidenta Friedricha Zippelia pro budovu Zemského domu v Opavě (malby byly po válce vyřezány z rámů a srolovány, v současné době jsou součástí sbírek Muzea v Bruntále, nicméně jejich stav vyžaduje restaurátorský zásah, z tohoto důvodu nebyla plátna zařazena ani mezi exponáty výstavy Paul Gebauer (1888–1951), která se konala v roce 2020 v bruntálském zámku), a Svačina na poli, vytvořená pro velkolosinské lázně, která je objektem našeho zájmu.   

Olejomalba na plátně, mající rozměry 251 × 308 cm, byla vytvořena v roce 1942. Přesná datace vyhotovení obrazu je doložena vedle signatury autora vlevo dole „Paul Gebauer 1942“. Velkolepou zakázku Gebauer namaloval pro interiér velkolosinské lázeňské jídelny v budově zv. Mütterholungsheim, která v letech 1941–1945 sloužila jako domov německých matek a mládeže. Dnes tento dům nese název Eliška.

Námětová složka malby v sobě propojuje tzv. Heimatkunst i klasické schéma mariánské ikonografie. Malíř zachytil na plátně skupinu devíti postav a malého dítěte odpočívajících při žních na poli. Gebauer tento motiv důkladně promýšlel, což dosvědčuje přípravná práce Svačina na poli z téhož roku (technika: olej na plátně, datace: 1942, inv. č.: U 1918 A), uložená v současné době ve sbírkách Slezského zemského muzea v Opavě. Je zajímavé, že v dochované přípravné malbě nenajdeme žádné kompoziční odchylky, liší se pouze způsobem propracování a rozměry.

Obraz byl součástí výzdoby velkolosinského lázeňského domu patrně až do 90. let 20. století, poté byla malba odstraněna, vyrámována, plátno srolováno a uloženo do skladu. Znovuobjeveno bylo v lázeňském areálu až v roce 2019 Tomášem Aberlem, který kontaktoval Vlastivědné muzeum v Šumperku a inicioval záchranu díla. K identifikaci díla bezpochyby přispěl badatelský výzkum Gebauerovy práce, který probíhal nedávno, v letech 2017–2018 pod taktovkou Ivo Habána a Anny Habánové, a jenž vyústil v obsáhlou monografii Gebauerovy tvorby.

Jelikož prostor jídelny prošel stavební úpravou, nebylo možné umělecké dílo vrátit na původní místo. Začalo se tedy uvažovat o jeho prodeji do sbírek Vlastivědného muzea v Šumperku. Ačkoliv se majitel nakonec rozhodl umělecké dílo ponechat ve svém vlastnictví, další jednání vedla k debatě o restaurování díla, kterého se na přelomu roku 2019–2020 ujal Lukáš Koval, a k navázání dlouhodobé spolupráce mezi velkolosinskými lázněmi a šumperským muzeem.

 

Více podrobností připravujeme do vlastivědného sborníku Severní Morava sv. 107, který bude vydán v roce 2021.

 

Lenka Müllerová
historička umění, kurátorka podsbírek výtvarného umění VM v Šumperku

 

 

obrázek

obrázek

Restaurovaný obraz Svačina na poli od Paula Gebauera (1888–1951) je nově instalován ve foyer Výstavní síně šumperského muzea. Restaurátorské práce provedl v první třetině roku 2020 Lukáš Koval.

Foto P. Kozáková.

 

 

obrázek

Nálezový stav obrazu v roce 2019, kdy plátno objevil a do muzea na posouzení přivezl Tomáš Aberle.

Foto L. Müllerová.

 

 

obrázekobrázek

Ukázka restaurování malby. Stav před restaurováním a po něm.

Foto L. Koval.

 

 

obrázek

Obraz je signován a datován vlevo dole.

Foto L. Müllerová.

 

 

obrázek

Dobová fotografie zachycující malbu v jídelně lázeňského domu ve Velkých Losinách.

Foto archiv Lázně Velké Losiny.

 

 

obrázek

Pohled na areál velkolosinských lázní na konci 30. let minulého století.

Foto VM v Šumperku, sbírka šumperského muzea (H 19 670).