Mimořádná akvizice v šumperské kolekci malíře Kurta Halleggera

Fond výtvarného umění Vlastivědného muzea v Šumperku obsahuje tisíce prací umělců spjatých se severomoravským regionem. V rámci sbírkotvorné muzejní aktivity byly vytvořeny rozmanité, postupně doplňované kolekce děl, mezi nimiž je i konvolut malíře, ilustrátora a scénografa Kurta Halleggera (1901–1963). Ten se v první polovině 20. století významně zapojil do formování výtvarné scény šumperského regionu a aktivně se pohyboval v pražském uměleckém prostředí. Po druhé světové válce získal renomé v Německu.

Halleggerova tvorba je dohledatelná jak ve sbírkách českých muzeí a galerií, tak i v několika institucích v Německu a soukromých sbírkách sběratelů. V českých muzejních fondech (Galerie výtvarného umění v Ostravě, Moravská galerie v Brně, Muzeum umění Olomouc, Národní galerie v Praze, Obchodní akademie v Šumperku, Oblastní galerie v Liberci, Regionální muzeum v Teplicích, Vlastivědné muzeum v Šumperku) však byly donedávna zastoupeny pouze umělcovy práce z první poloviny 20. století.

Velkým překvapením tak byla nabídka Dr. Karly Neumeierové, která se rozhodla věnovat šumperskému muzeu umělcova díla získaná během svého exilu v Německu od Amei Halleggerové, manželky Kurta Halleggera. Tento mecenášský počin přispěl k rozšíření souboru Halleggerových děl a jistě povede ke zlepšení povědomí veřejnosti o tvorbě umělce. Sbírku doplnily tři obrazy, které charakterizují malířovu volnou tvorbu posledních dvou dekád, tj. Vesmír (kombinovaná technika na dřevě, 83,5 × 103,4 cm, inv. č. H 36 289), Abstrakce I. (kombinovaná technika na lepence, 26,5 × 44,8 cm, inv. č. H 36 290) a Abstrakce II. (kombinovaná technika na lepence, 45,5 × 65 cm, inv. č. H 36 291). Dále pak dvě skici na papíře – Toreador s býkem (tuš na papíře, 29,4 × 21 cm, inv. č. H 36 292) a Bojovník s tygrem (tuš na papíře, 27,8 × 18,9 cm, inv. č. H 36 293).  

Více informací naleznete ve vlastivědném sborníku Severní Morava sv. 106.

 

Autorka textu by se tímto způsobem chtěla hluboce omluvit paní Dr. Neumeierové a alespoň částečně napravit chybu, která se nachází v tištěné podobě článku. Bohužel je zde příjmení mecenášky uvedeno chybně.

 

Lenka Müllerová

 

 

obrázek

Kurt Hallegger, Vesmír, kombinovaná technika, přelom 50.–60. let 20. století. VM v Šumperku, sbírka šumperského muzea (H 36 289).

 

 

obrázek

Kurt Hallegger, Abstrakce I., kombinovaná technika na lepence, přelom 50.–60. let 20. století. VM v Šumperku, sbírka šumperského muzea (H 36 290).

 

 

obrázek

Kurt Hallegger, Toreador s býkem, tuš na papíře, po roce 1930. VM v Šumperku, sbírka šumperského muzea (H 36 292).