Jak kořínek proniká křemenem

V literatuře najdeme velmi málo dokladů o tom, jak pronikají kořeny rostlin kompaktní a tvrdou horninou nebo nerostem. Nám se podařilo zachytit proniknutí vláskového kořínku křemenem a zhotovit instruktivní fotografie.
 
Po přívalovém dešti jsme na lesní cestě u Bludova (okres Šumperk) našli nezaoblený úlomek nafialověle šedého žilného křemene. Křemen byl naprosto kompaktní, bez patrných trhlin a puklin, velmi jemnozrnný (velikost zrna kolem 0,02 mm). Po nabroušení jedné plochy jsme v něm objevili kanálek po vláskovém kořínku vyšší rostliny. Tento kanálek je krásně vidět na snímku. Je silný asi 0,25 mm, má válcovitý průřez a velmi nepravidelný průběh. Vznikl nepochybně postupným rozpouštěním křemene kořenovými exkrety. Přitom křemen patří vůči chemickému zvětrávání k nejodolnějším nerostům vůbec a podstatně jej narušuje respektive rozpouští jen kyselina fluorovodíková. Zachovaná délka kanálku je asi 3,5 mm, původně byl ovšem pravděpodobně delší.
 
Nejzajímavější patrně je, že kořínek se dostal do těsné blízkosti krystalku pyritu o velikosti 0,3 mm, uzavřeného v křemeni. Zřejmě biochemickým působením kořínku došlo k rozkladu pyritu (FeS2) na limonit (přibližně Fe(OH)3.n H2O), který podle našich pozorování v dalších krystalcích pyritu na vzorku neproběhl nebo proběhl zatím jen v počátečním stadiu. Při rozkladu se vytvořily kolem krystalku dva odbarvené dvůrky (žlutohnědý a světlý). Otázkou je, zda krystalek pyritu vzhledem k průběhu kořenového kanálku k sobě kořínek „nepřitáhl“. Následně mohl ovšem kořínek například v důsledku vysoké koncentrace H2SO4 odumřít.
 
Zajímavá je jistě otázka, jak dlouho popřípadě jak dlouho před přítomností kořínek do křemene vrůstal. Čas průniku odhadujeme na léta popřípadě až na desetiletí a celý jev pokládáme za recentní až subrecentní, i když principiálně asi nelze vyloučit ani vyšší stáří.
 
V každém případě je tento náhodně zachycený jev zajímavým příspěvkem k rostlinné fyziologii i k mechanismu biologického zvětrávání a destrukce hornin. Kromě toho je nebo může být i předmětem studia ichnologie, vědy o stopách po životě zachovaných v horninách.
 
Zdeněk Gába – Kateřina Odložilíková
 
Foto: Kanálek po kořínku v křemeni. Foto Z.Gába ml. x 20.