Dar plk. Karla Lukase zábřežskému muzeu

Jméno plk. Karla Lukase (16. 2. 1897 – 19. 5. 1949), rodáka z Brníčka u Zábřehu, je spojováno s velkolepým darem Krajinskému muzejnímu spolku v Zábřehu (ustavující schůze se konala 28. 9. 1931). Jedná se především o sbírku leptů jednoho z největších grafiků 17. století, světově uznávaného Václava Hollara (Praha 1607 – Londýn 1667). Sbírka je svým počtem téměř 750 grafických listů druhým nejrozsáhlejším souborem díla Václava Hollara v České republice. Pozoruhodná sbírka výtvarného umění, vytvořená v exilové atmosféře II. světové války, patří k nejvzácnějším sbírkovým předmětům zábřežského muzea.

Plk. Karel Lukas byl voják, účastník odboje proti Rakousku-Uhersku za I. světové války a zahraničního československého protinacistického odboje za II. světové války. Působil ve Francii a Velké Británii, zúčastnil se bojů v severní Africe u El Alameinu a v Itálii. Byl nejen vynikajícím vojákem, ale díky svým jazykovým schopnostem se dokázal uplatnit i v diplomatických službách. Po válce byl jmenován vojenským a leteckým atašé v USA a v Kanadě. Když se vrátil, pracoval v generálním štábu v Praze. V soukromí výborný společník a především velký milovník umění. Za svoji statečnost v bojích obdržel řadu vyznamenání, a to jak československých, tak zahraničních. Po únoru 1948 byl pro nový komunistický režim nespolehlivý důstojník z armády propuštěn, později zatčen a v květnu 1949 zemřel na následky zranění způsobeného v pankrácké věznici příslušníky Státní bezpečnosti.

V květnu roku 1946 bylo plk. K. Lukasovi uděleno čestné občanství města Zábřehu. Při této příležitosti se rozhodl věnovat Krajinskému muzejnímu spolku jako dar umělecké sbírky získané za svého pobytu v zahraničí.

Když se roku 1954 zábřežské muzeum stalo muzeem okresním, všechny sbírky přešly do nově vytvořené instituce. V roce 1963 byl zřízen Vlastivědný ústav v Šumperku a zábřežské muzeum se stalo jeho pobočkou. Celý sbírkový fond, včetně velké sbírky grafik Václava Hollara, se stal jeho součástí.

V dubnu 1950 komunistický režim odňal plk. K. Lukasovi čestné občanství města Zábřehu. Dne 9. 5. 1990 mu bylo navráceno a 29. srpna téhož roku byl rozkazem prezidenta republiky Václava Havla povýšen na generálmajora in memoriam. V roce 1992 k tomu ještě obdržel Řád Milana Rastislava Štefánika III. třídy za mimořádné zásluhy v boji za osvobození vlasti v době I. a II. světové války a v polovině července byl plně rehabilitován.

V květnu 2000 byla plk. Karlu Lukasovi odhalena na domě Pod Podloubím, v němž sídlí zábřežské muzeum, pamětní deska.

Muzeum se snaží navázat na odkaz plk. Karla Lukase a doplňuje sbírku jeho grafik o další cenné lepty. V roce 2011 zakoupilo grafiku „O krabovi a jeho matce“, jedná se o černý tisk na ručním papíře, je to ilustrace k Ezopovým bajkám. V dolní části jsou dva krabi v písečné duně spolu s drobnými mušlemi, v pozadí mořský záliv s rybáři zatahujícími síť a silueta krajiny s městem. Signováno v tisku vpravo dole „Vhollar fecit 1666″, grafika uložena pod č. H 11256. O dva roky později byla koupena mědirytina „MULIER GENEROSA ANGLICA“ na ručním papíře, signovaná a datovaná vlevo v tisku „Hollar fecit 1644“, zapsaná pod č. H 11390. Obě díla byla zakoupena v Aukčním domě Zezula v Brně.

V úterý 27. 10. 2020 uvedla ČT 2 dokumentární film o plk. Karlu Lukasovi s názvem „Generál in memoriam“, který připravili Eduard Stehlík, historik specializující se na československé vojenské dějiny, a Jakub Taber, režisér a scenárista. Snímek měli možnost vidět obyvatelé Brníčka v předpremiéře už 5. září 2020.

Ve filmu byly použity materiály z pozůstalosti plk. K. Lukase uložené ve sbírkovém fondu Vlastivědného muzea v Šumperku, sbírce zábřežského muzea.

 

Mgr. Dagmar Tempírová-Kotrlá