• Úvodní stránka
  • Akce
  • Workshop: Tváře venkova – obnova zděných staveb lidové architektury na Šumpersku
Akce
  • 9. 6. 2022
     — 10. 6. 2022

Workshop: Tváře venkova – obnova zděných staveb lidové architektury na Šumpersku

  • Muzeum Šumperk

9. 6. od 14 do 18 hodin a 10. 6. od 9 do 13 hodin

Vlastivědné muzeum v Šumperku ve spolupráci se Společností Isidora Korgera z. s., Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Olomouci, a Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, Správou CHKO Jeseníky, pořádá dvoudenní workshop věnovaný lidové architektuře a její záchraně. Program akce bude rozdělen do dvou částí. V první části, ve čtvrtek 9. června, proběhnou čtyři přednášky, které představí lidovou architekturu Šumperska a různé pohledy na její ochranu. V pátek 10. června se uskuteční druhá část programu s praktickými ukázkami, která bude zaměřena na prezentaci možností a dostupných technologií při rekonstrukci a záchraně staveb pro širší veřejnost – vlastníky staveb, stavaře i řemeslníky. Restaurátor Jan Tomíček představí technologie výzdoby domů, konkrétně tažení lineárních prvků pomocí šablony a modelování z ruky, a zdění klenby. Podrobný program workshopu najdete na webu muzea www.muzeum-sumperk.cz.

Přihlášky na workshop zasílejte na e-mail maja.kudelova@muzeum-sumperk.cz nebo na adresu Vlastivědné muzeum v Šumperku, p. o., Hlavní třída 22, 78701, Šumperk.

 

Doprovodné akce

Vstupné

Vstupné pro účastníky celého workshopu: 300 Kč, jednotlivé přednášky: 50 Kč, jednotlivé praktické ukázky: 100 Kč.


Slevy: žáci základních škol, studenti SŠ + VŠ, senioři od 65 let, skupiny žáků a studentů (min. 5 osob včetně pedagogického doprovodu), ZTP včetně doprovodu, děti do 6 let ve skupinách (min. 5 osob včetně pedagogického dozoru – školky, tábory atd.)
Rodinné pasy, Senior pasy – sleva 20 % z celkové částky vstupného pro rodinu

Volné vstupy: Olomouc Region Card (sleva platí jen pro stálou expozici), AMG, ZMS, RG ČR, RGS, průkaz člena ČV a SK ICOM, zaměstnanci Olomouckého kraje, pedagogický doprovod

Doplňující informace ke vstupenkám

Vstupenku je nutné uschovat po celou dobu návštěvy.

Zakoupené vstupenky nepřijímáme zpět ani nevyměňujeme.

Pořizování obrazových záznamů vystavených děl ve stálých expozicích je zakázáno. Výjimky povoluje ředitelka Vlastivědného muzea v Šumperku, příspěvkové organizace.
U krátkodobých výstav je pořizování obrazových záznamů řešeno samostatně pro každou výstavu podle jejího charakteru. Pořizování komerčních obrazových záznamů je možné pouze se svolením ředitelky organizace.

Fotogalerie