Vycházka
  • 5. 9. 2023
  • 17:00

Vycházka za jedovatými rostlinami

  • Muzeum Šumperk
  • jana.uhlirova@muzeum-sumperk.cz
  • 583 363 091

Jako doprovodný program k výstavě Jedovaté rostliny se uskuteční botanická vycházka po Šumperku, během níž budou představeny jedovaté druhy rostlin (zejména dřevin), s nimiž se lze v městském prostředí setkat. Vycházku povede botanička Jana Uhlířová.

Doprovodné akce

Vstupné

Vstupné: jednotné 50 Kč, děti do 6 let zdarma

 


Slevy: žáci základních škol, studenti SŠ + VŠ, senioři od 65 let, skupiny žáků a studentů (min. 5 osob včetně pedagogického doprovodu), ZTP včetně doprovodu, děti do 6 let ve skupinách (min. 5 osob včetně pedagogického dozoru – školky, tábory atd.)
Rodinné pasy, Senior pasy – sleva 20 % z celkové částky vstupného pro rodinu

Volné vstupy: Olomouc Region Card (sleva platí jen pro stálou expozici), AMG, ZMS, RG ČR, RGS, průkaz člena ČV a SK ICOM, zaměstnanci Olomouckého kraje, pedagogický doprovod

Doplňující informace ke vstupenkám

Vstupenku je nutné uschovat po celou dobu návštěvy.

Zakoupené vstupenky nepřijímáme zpět ani nevyměňujeme.

Pořizování obrazových záznamů vystavených děl ve stálých expozicích je zakázáno. Výjimky povoluje ředitelka Vlastivědného muzea v Šumperku, příspěvkové organizace.
U krátkodobých výstav je pořizování obrazových záznamů řešeno samostatně pro každou výstavu podle jejího charakteru. Pořizování komerčních obrazových záznamů je možné pouze se svolením ředitelky organizace.

Fotogalerie