Akce
  • 26. 3. 2024
  • 09:00
     – 16:00

Velikonoce v muzeu pro školy

  • Muzeum Šumperk
  • maja.kudelova@muzeum-sumperk.cz
  • 583 363 090

Tradiční velikonoční tvoření pro objednané školní kolektivy
Na úterý před Velikonocemi muzeum připravilo velikonoční dílny pro školní třídy. V nich si děti vyrobí voskem zdobené vajíčko a upletou pomlázku. Kromě Velikonoc bude tvoření tematicky spjato i s novou výstavou Jak bydlí ptáci aneb Vše o ptačích hnízdech. Děti tak čeká i program spojený s poznáváním života ptáků.
Čas návštěvy skupiny je zapotřebí rezervovat předem na adrese maja.kudelova@muzeum-sumperk.cz nebo na tel. č. 583 363 090.

Doprovodné akce

Vstupné

Vstupné: jednotné 50 Kč, děti do 2 let zdarma


Slevy: žáci základních škol, studenti SŠ + VŠ, senioři od 65 let, skupiny žáků a studentů (min. 5 osob včetně pedagogického doprovodu), ZTP včetně doprovodu, děti do 6 let ve skupinách (min. 5 osob včetně pedagogického dozoru – školky, tábory atd.)
Rodinné pasy, Senior pasy – sleva 20 % z celkové částky vstupného pro rodinu

Volné vstupy: Olomouc Region Card (sleva platí jen pro stálou expozici), AMG, ZMS, RG ČR, RGS, průkaz člena ČV a SK ICOM, zaměstnanci Olomouckého kraje, pedagogický doprovod

Doplňující informace ke vstupenkám

Vstupenku je nutné uschovat po celou dobu návštěvy.

Zakoupené vstupenky nepřijímáme zpět ani nevyměňujeme.

Pořizování obrazových záznamů vystavených děl ve stálých expozicích je zakázáno. Výjimky povoluje ředitelka Vlastivědného muzea v Šumperku, příspěvkové organizace.
U krátkodobých výstav je pořizování obrazových záznamů řešeno samostatně pro každou výstavu podle jejího charakteru. Pořizování komerčních obrazových záznamů je možné pouze se svolením ředitelky organizace.

Fotogalerie