Akce
  • 28. 3. 2024
  • 09:00
     – 16:00

Velikonoce v muzeu

  • Muzeum Šumperk
  • vstupenky@muzeum-sumperk.cz
  • 583363070

Tradiční velikonoční tvoření pro veřejnost
Na Zelený čtvrtek 28. března muzeum přichystalo již tradiční velikonoční akci, na které si děti vyzkoušejí zdobení vajíček, pletení pomlázek či pečení velikonočního pečiva. Oproti předešlým ročníkům tentokrát návštěvníky čekají i ukázky různých způsobů zdobení vajec. Výrobu hanáckých kraslic olepovaných slámou předvedou Ivana Šamšulová a Marie Záhorová. Výrobu drátkovaných a voskem batikovaných kraslic představí Bohdana Foberová a Magda Lyachová. Jejich výrobky si budou moci návštěvníci v průběhu programu i zakoupit.

Doprovodné akce

Vstupné

Vstupné: jednotné 50 Kč


Slevy: žáci základních škol, studenti SŠ + VŠ, senioři od 65 let, skupiny žáků a studentů (min. 5 osob včetně pedagogického doprovodu), ZTP včetně doprovodu, děti do 6 let ve skupinách (min. 5 osob včetně pedagogického dozoru – školky, tábory atd.)
Rodinné pasy, Senior pasy – sleva 20 % z celkové částky vstupného pro rodinu

Volné vstupy: Olomouc Region Card (sleva platí jen pro stálou expozici), AMG, ZMS, RG ČR, RGS, průkaz člena ČV a SK ICOM, zaměstnanci Olomouckého kraje, pedagogický doprovod

Doplňující informace ke vstupenkám

Vstupenku je nutné uschovat po celou dobu návštěvy.

Zakoupené vstupenky nepřijímáme zpět ani nevyměňujeme.

Pořizování obrazových záznamů vystavených děl ve stálých expozicích je zakázáno. Výjimky povoluje ředitelka Vlastivědného muzea v Šumperku, příspěvkové organizace.
U krátkodobých výstav je pořizování obrazových záznamů řešeno samostatně pro každou výstavu podle jejího charakteru. Pořizování komerčních obrazových záznamů je možné pouze se svolením ředitelky organizace.

Fotogalerie