Výstava
  • 10. 1. 2024
     — 29. 12. 2024

Václav Hollar. Fauna a flóra

  • Muzeum Zábřeh
  • Stálá expozice
  • zabreh@muzeum-sumperk.cz
  • 583 413 646

Václav Hollar (1607 Praha – 1677 Londýn), věhlasný rytec a kreslíř 17. století, svou tvorbou přispěl k rozvoji techniky rytí i leptání do mědi a jako jeden z mála Čechů své doby ovlivnil výtvarné umění v evropském kontextu. Ve sbírce zábřežského muzea se nachází impozantní kolekce grafických listů tohoto umělce, kterou daroval muzeu milovník a sběratel umění plk. Karel Lukas (1897 Brníčko – 1949 Praha) a jež je dodnes řazena k nejrozsáhlejším souborům díla Václava Hollara v České republice.

V Hollarově tvorbě můžeme sledovat pestrou škálu námětů. Vedle vedut se intenzivně věnoval také portrétní tvorbě, studiím krojů a oděvů či náboženským, historickým, mytologickým a alegorickým námětům. V jeho uměleckém repertoáru najdeme i precizní práce s přírodní a sepulkrální tematikou.

V Grafickém kabinetu zábřežského muzea se snažíme postupně představovat všechny tematické okruhy umělcovy tvorby. Pro rok 2024 byl vybrán jako nosný prvek výstavního prostoru svět fauny a flóry. Prezentovány budou Hollarovy tisky ze zábřežské kolekce zachycující různé druhy živočichů či rostlin. Prohlédnout si můžete nejen cenné lepty z cyklu Muscarum scarabeorum, vytvořené na základě dokumentace sbírek sira Thomase Howarda z Arundelu, ale také grafický list Jaro ze série čtyř ročních období, vybrané tisky z cyklu Animalium, ferarum (…) florum (…) vermiumque a řadu dalších. Do výběru byly zařazeny i ukázky knižních ilustrací, ve kterých grafik využil živočišné a rostlinné prvky k zachycení daných scén.  

V rámci návštěvy Grafického kabinetu Václava Hollara jsou přístupny také expozice Z historie města a okolí a Z pokladů zábřežského muzea.

 

Václav Hollar, Dvě labutě

Václav Hollar, Dvě labutě, z cyklu Diversae avium species, po roce 1654, lept. VM v Šumperku, sbírka zábřežského muzea.
 
 
 
Václav Hollar, Kůň
 
Václav Hollar, Kůň, z cyklu Animalium, ferarum (…) florum (…) vermiumque, 1663 / 1674, lept. VM v Šumperku, sbírka zábřežského muzea.
 
 
 
Václav Hollar, Hlemýžď a čtyři housenky
 
Václav Hollar, Hlemýžď a čtyři housenky, z cyklu Muscarum scarabeorum, 1646, lept. VM v Šumperku, sbírka zábřežského muzea.
 
 
 
Václav Hollar, Šest loveckých psů

Václav Hollar, Šest loveckých psů, z cyklu Lovečtí psi, zvěř a ovce, 1647, lept. VM v Šumperku, sbírka zábřežského muzea.

 

Doprovodné akce

Otevírací doba

pondělí zavřeno
úterý 09:00–12:00; 12:30–17:00
středa 09:00–12:00; 12:30–17:00
čtvrtek 09:00–12:00; 12:30–17:00
pátek 09:00–12:00; 12:30–17:00
sobota 09:00–12:00; 12:30–17:00
neděle 09:00–12:00; 12:30–17:00

 

Vstupné

Vstupné: plné 60 Kč, snížené 40 Kč, děti do 6 let (jednotlivě) zdarma


Slevy: žáci základních škol, studenti SŠ + VŠ, senioři od 65 let, skupiny žáků a studentů (min. 5 osob včetně pedagogického doprovodu), ZTP včetně doprovodu, děti do 6 let ve skupinách (min. 5 osob včetně pedagogického dozoru – školky, tábory atd.)
Rodinné pasy, Senior pasy – sleva 20 % z celkové částky vstupného pro rodinu

Volné vstupy: Olomouc Region Card (sleva platí jen pro stálou expozici), AMG, ZMS, RG ČR, RGS, průkaz člena ČV a SK ICOM, zaměstnanci Olomouckého kraje, pedagogický doprovod

Doplňující informace ke vstupenkám

Vstupenku je nutné uschovat po celou dobu návštěvy.

Zakoupené vstupenky nepřijímáme zpět ani nevyměňujeme.

Pořizování obrazových záznamů vystavených děl ve stálých expozicích je zakázáno. Výjimky povoluje ředitelka Vlastivědného muzea v Šumperku, příspěvkové organizace.
U krátkodobých výstav je pořizování obrazových záznamů řešeno samostatně pro každou výstavu podle jejího charakteru. Pořizování komerčních obrazových záznamů je možné pouze se svolením ředitelky organizace.

Fotogalerie

Hollar Fauna01
Hollar Fauna02
Hollar Fauna03
Hollar Fauna04
Hollar Fauna05