Výstava
  • 31. 7. 2024
     — 29. 9. 2024

Umění. Ještě ne dějiny

  • Muzeum Zábřeh
  • Minigalerie
  • zabreh@muzeum-sumperk.cz
  • 583 413 646

Výstava uvede autorská díla tří mladých umělců, absolventů vysokoškolského programu Dějiny výtvarných umění na Univerzitě Palackého v Olomouci: Evy Uherkové, Jakuba Spurného a Kateřiny Portešové. Ve vystavených dílech spatříme různá pojetí námětů velkých malířských témat, jako jsou smrt, osud, nadsázka, činy či pouhý člověk.

V rámci společných diskusí autorů nad zásadními otázkami, kterými se slavní malíři zabývali již v minulých staletích, tvoří každý z nich svůj vlastní imaginární svět. Všechny tyto roviny pojí retrospektiva dějin zobrazování, která autory ovlivnila během společného studia, a do jisté míry tak odráží jejich startovací dráhu v teoretické rovině vědy o umění. Ačkoliv se zdá, že díla jsou zcela odlišná, mají všechna hluboké kořeny v nejznámějších uměleckých diskusích a svou téměř gradující formou dokáží vzájemně komunikovat.

Výstava bude zahájena vernisáží 31. 7. v 17 hodin.

 

Doprovodné akce

Otevírací doba

pondělí zavřeno
úterý 09:00–12:00; 12:30–17:00
středa 09:00–12:00; 12:30–17:00
čtvrtek 09:00–12:00; 12:30–17:00
pátek 09:00–12:00; 12:30–17:00
sobota 09:00–12:00; 12:30–17:00
neděle 09:00–12:00; 12:30–17:00

Vstupné

Vstupné: 20 Kč, děti do 6 let zdarma


Slevy: žáci základních škol, studenti SŠ + VŠ, senioři od 65 let, skupiny žáků a studentů (min. 5 osob včetně pedagogického doprovodu), ZTP včetně doprovodu, děti do 6 let ve skupinách (min. 5 osob včetně pedagogického dozoru – školky, tábory atd.)
Rodinné pasy, Senior pasy – sleva 20 % z celkové částky vstupného pro rodinu

Volné vstupy: Olomouc Region Card (sleva platí jen pro stálou expozici), AMG, ZMS, RG ČR, RGS, průkaz člena ČV a SK ICOM, zaměstnanci Olomouckého kraje, pedagogický doprovod

Doplňující informace ke vstupenkám

Vstupenku je nutné uschovat po celou dobu návštěvy.

Zakoupené vstupenky nepřijímáme zpět ani nevyměňujeme.

Pořizování obrazových záznamů vystavených děl ve stálých expozicích je zakázáno. Výjimky povoluje ředitelka Vlastivědného muzea v Šumperku, příspěvkové organizace.
U krátkodobých výstav je pořizování obrazových záznamů řešeno samostatně pro každou výstavu podle jejího charakteru. Pořizování komerčních obrazových záznamů je možné pouze se svolením ředitelky organizace.

Fotogalerie