Komentovaná prohlídka
  • 27. 10. 2023
  • 16:30

Umělecky zajímavé náhrobky šumperského hřbitova

  • Muzeum Šumperk

Komentovaná prohlídka: Umělecky zajímavé náhrobky šumperského hřbitova

1. prohlídka: 16.30

2. prohlídka: 19.00 – baterky s sebou

Šumperk, hřbitov Zábřežská

Areál šumperského hřbitova slouží od roku 1886. Jeho architektonické řešení s půlkruhovou ohradní zdí a vstupní branou v ose navrhl Carl Seidl. Významné šumperské rodiny si na novém pohřebišti nechaly vybudovat impozantní hrobky se sochařskou, nebo dokonce mozaikovou výzdobou. Komentovanou prohlídku pořádá Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk ve spolupráci s Vlastivědným muzeem v Šumperku a iniciativou FAJN ŽIVOT V DESNÉM ÚDOLÍ. Provázejí památkářka Monika Paulová, historička umění Kristina Lipenská a historik Drahomír Polách.

Sraz účastníků bude u pražírny kávy Pikola, Zábřežská 93.

 

Doprovodné akce

Vstupné

Vstupné: 50 Kč jednotné


Slevy: žáci základních škol, studenti SŠ + VŠ, senioři od 65 let, skupiny žáků a studentů (min. 5 osob včetně pedagogického doprovodu), ZTP včetně doprovodu, děti do 6 let ve skupinách (min. 5 osob včetně pedagogického dozoru – školky, tábory atd.)
Rodinné pasy, Senior pasy – sleva 20 % z celkové částky vstupného pro rodinu

Volné vstupy: Olomouc Region Card (sleva platí jen pro stálou expozici), AMG, ZMS, RG ČR, RGS, průkaz člena ČV a SK ICOM, zaměstnanci Olomouckého kraje, pedagogický doprovod

Doplňující informace ke vstupenkám

Vstupenku je nutné uschovat po celou dobu návštěvy.

Zakoupené vstupenky nepřijímáme zpět ani nevyměňujeme.

Pořizování obrazových záznamů vystavených děl ve stálých expozicích je zakázáno. Výjimky povoluje ředitelka Vlastivědného muzea v Šumperku, příspěvkové organizace.
U krátkodobých výstav je pořizování obrazových záznamů řešeno samostatně pro každou výstavu podle jejího charakteru. Pořizování komerčních obrazových záznamů je možné pouze se svolením ředitelky organizace.

Fotogalerie