Výstava
  • 5. 10. 2023
     — 5. 11. 2023

Tundra i pastvina

  • Muzeum Šumperk
  • Galerie mladých
  • vstupenky@muzeum-sumperk.cz
  • 583 363 070

Tundra i pastvina aneb jesenické hřebeny pohledem současné vědy

Jeseníky jsou nejen působivým a turisticky atraktivním pohořím, jsou také mimořádně zajímavé pro vědecký výzkum. A ten zase pomáhá odpovídat na otázky, které mu klade ochrana přírody. Vrcholové hřebeny jsou potom tím nejcennějším, zároveň však i nejzranitelnějším klenotem zdobícím Jeseníky. Na hřebenových plató Jeseníků je tak drsné klima, že tam kromě mechů a lišejníků roste skoro jen tráva a keříčky. Zdánlivá neměnná stabilita má velmi pestrou minulost, kterou silně ovlivnil člověk. Jak se však horské trávníky vyrovnají třeba se změnou klimatu nebo znečištěním ovzduší? Odpovědi na tyto a další otázky představí – a pokud možno další zvědavé otázky vyvolá – výstava o aktuálním výzkumném projektu vedeném Akademií věd ČR.

Doprovodné akce

Otevírací doba

pondělí zavřeno
úterý 09:00–12:00; 12:30–17:00
středa 09:00–12:00; 12:30–17:00
čtvrtek 09:00–12:00; 12:30–17:00
pátek 09:00–12:00; 12:30–17:00
sobota 09:00–12:00; 12:30–17:00
neděle 09:00–12:00; 12:30–17:00

Vstupné

Vstupné: 20 Kč, děti do 6 let (jednotlivě) zdarma


Slevy: žáci základních škol, studenti SŠ + VŠ, senioři od 65 let, skupiny žáků a studentů (min. 5 osob včetně pedagogického doprovodu), ZTP včetně doprovodu, děti do 6 let ve skupinách (min. 5 osob včetně pedagogického dozoru – školky, tábory atd.)
Rodinné pasy, Senior pasy – sleva 20 % z celkové částky vstupného pro rodinu

Volné vstupy: Olomouc Region Card (sleva platí jen pro stálou expozici), AMG, ZMS, RG ČR, RGS, průkaz člena ČV a SK ICOM, zaměstnanci Olomouckého kraje, pedagogický doprovod

Doplňující informace ke vstupenkám

Vstupenku je nutné uschovat po celou dobu návštěvy.

Zakoupené vstupenky nepřijímáme zpět ani nevyměňujeme.

Pořizování obrazových záznamů vystavených děl ve stálých expozicích je zakázáno. Výjimky povoluje ředitelka Vlastivědného muzea v Šumperku, příspěvkové organizace.
U krátkodobých výstav je pořizování obrazových záznamů řešeno samostatně pro každou výstavu podle jejího charakteru. Pořizování komerčních obrazových záznamů je možné pouze se svolením ředitelky organizace.

Fotogalerie