Akce
  • 9. 12. 2022
  • 17:30

Tradiční adventní večer v muzeu

  • Muzeum Mohelnice

Hosty profesora Milana Valenty budou Miroslav Demel, Ruda Beran, Michal Růžička, Pavel Kašpar, Pavel Svoboda a Ivo Šmoldas.

 

Doprovodné akce

Vstupné

Kapacita sálu je omezena. Vstupenky jsou k dispozici pouze v předprodeji v Muzeu v Mohelnici nebo na tel. čísle 583 430 693 nebo na emailové adrese mohelnice@muzeum-sumperk.cz .

Rezervované vstupenky je nutné vyzvednout do 6. 12. 2022. Nevyzvednuté vstupenky budou dány opět do prodeje.


Slevy: žáci základních škol, studenti SŠ + VŠ, senioři od 65 let, skupiny žáků a studentů (min. 5 osob včetně pedagogického doprovodu), ZTP včetně doprovodu, děti do 6 let ve skupinách (min. 5 osob včetně pedagogického dozoru – školky, tábory atd.)
Rodinné pasy, Senior pasy – sleva 20 % z celkové částky vstupného pro rodinu

Volné vstupy: Olomouc Region Card (sleva platí jen pro stálou expozici), AMG, ZMS, RG ČR, RGS, průkaz člena ČV a SK ICOM, zaměstnanci Olomouckého kraje, pedagogický doprovod

Doplňující informace ke vstupenkám

Vstupenku je nutné uschovat po celou dobu návštěvy.

Zakoupené vstupenky nepřijímáme zpět ani nevyměňujeme.

Pořizování obrazových záznamů vystavených děl ve stálých expozicích je zakázáno. Výjimky povoluje ředitelka Vlastivědného muzea v Šumperku, příspěvkové organizace.
U krátkodobých výstav je pořizování obrazových záznamů řešeno samostatně pro každou výstavu podle jejího charakteru. Pořizování komerčních obrazových záznamů je možné pouze se svolením ředitelky organizace.

Fotogalerie