Výstava
  • 9. 2. 2023
     — 26. 3. 2023

Richard Fischer (1872 – 1954)

  • Památník Adolfa Kašpara v Lošticích

V roce 2022 uplynulo 150 let od narození JUDr. Richarda Fischera a letos tomu bude sto let, kdy byl tento loštický rodák poprvé zvolen starostou Olomouce. Richard Fischer patřil k významným osobnostem severní Moravy, jeho aktivity přesahovaly hranice regionu. V politickém životě se soustředil na prosazování českých národních snah, působil v olomouckých českých spolcích a byl činný jako žurnalista a autor mnoha publikací. Výstava mapující bohatý (a to nejen profesní) život Richarda Fischera je zapůjčena z Vědecké knihovny v Olomouci a doplněna osobními předměty ze sbírky Havelkova muzea v Lošticích.

Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 9. února v 17 hodin v Památníku Adolfa Kašpara za přítomnosti autorky výstavy Kristýny Bařinové.

Svou účast přislíbila i ředitelka Vědecké knihovny v Olomouci RNDr. Bc. Iveta Ťulpíková.

Doprovodné akce

Otevírací doba

pondělí zavřeno
úterý 09:00–12:00; 12:30–17:00
středa 09:00–12:00; 12:30–17:00
čtvrtek 09:00–12:00; 12:30–17:00
pátek 09:00–12:00; 12:30–17:00
sobota 09:00–12:00; 12:30–17:00
neděle zavřeno

Vstupné

Vstupné: plné 20 Kč, snížené 10 Kč, děti do 3 let zdarma.


Slevy: žáci základních škol, studenti SŠ + VŠ, senioři od 65 let, skupiny žáků a studentů (min. 5 osob včetně pedagogického doprovodu), ZTP včetně doprovodu, děti do 6 let ve skupinách (min. 5 osob včetně pedagogického dozoru – školky, tábory atd.)
Rodinné pasy, Senior pasy – sleva 20 % z celkové částky vstupného pro rodinu

Volné vstupy: Olomouc Region Card (sleva platí jen pro stálou expozici), AMG, ZMS, RG ČR, RGS, průkaz člena ČV a SK ICOM, zaměstnanci Olomouckého kraje, pedagogický doprovod

Doplňující informace ke vstupenkám

Vstupenku je nutné uschovat po celou dobu návštěvy.

Zakoupené vstupenky nepřijímáme zpět ani nevyměňujeme.

Pořizování obrazových záznamů vystavených děl ve stálých expozicích je zakázáno. Výjimky povoluje ředitelka Vlastivědného muzea v Šumperku, příspěvkové organizace.
U krátkodobých výstav je pořizování obrazových záznamů řešeno samostatně pro každou výstavu podle jejího charakteru. Pořizování komerčních obrazových záznamů je možné pouze se svolením ředitelky organizace.

Fotogalerie