Akce
  • 15. 3. 2023
  • 18:00

Prezentace 2. vydání knihy Žofie Hekelové s názvem Aigen

  • Muzeum Zábřeh
  • zabreh@muzeum-sumperk.cz
  • 583 413 646

Žofie Hekelová je téměř zapomenutá regionální spisovatelka, narozená r. 1920 v Konici. Žila ve Vlčicích (součást Loštic), v Mohelnici a v Zábřehu. Je autorkou několika rozhlasových her, povídek a především dvou románů – Aigen (1944) a Obyčejného děvčete (1948). Nepublikovaná zůstala její poezie a tvorba pro děti, na kterou se zaměřila po roce 1948, aby se vyhnula politicky angažované literatuře. Román Aigen je příběhem mladé vzdělané ženy – a její rodiny – odehrávajícím se v rurálním prostředí tyrolských Alp. Hlavní hrdinkou je Tereza Aigenová a hlavním tématem její vztah k rodnému statku, který má hluboký psychologický ponor. Knihu představí syn autorky Martin Hekele a nebude chybět ani ukázka z četby.

 

Doprovodné akce

Vstupné


Slevy: žáci základních škol, studenti SŠ + VŠ, senioři od 65 let, skupiny žáků a studentů (min. 5 osob včetně pedagogického doprovodu), ZTP včetně doprovodu, děti do 6 let ve skupinách (min. 5 osob včetně pedagogického dozoru – školky, tábory atd.)
Rodinné pasy, Senior pasy – sleva 20 % z celkové částky vstupného pro rodinu

Volné vstupy: Olomouc Region Card (sleva platí jen pro stálou expozici), AMG, ZMS, RG ČR, RGS, průkaz člena ČV a SK ICOM, zaměstnanci Olomouckého kraje, pedagogický doprovod

Doplňující informace ke vstupenkám

Vstupenku je nutné uschovat po celou dobu návštěvy.

Zakoupené vstupenky nepřijímáme zpět ani nevyměňujeme.

Pořizování obrazových záznamů vystavených děl ve stálých expozicích je zakázáno. Výjimky povoluje ředitelka Vlastivědného muzea v Šumperku, příspěvkové organizace.
U krátkodobých výstav je pořizování obrazových záznamů řešeno samostatně pro každou výstavu podle jejího charakteru. Pořizování komerčních obrazových záznamů je možné pouze se svolením ředitelky organizace.

Fotogalerie