Přednáška
  • 21. 6. 2023
  • 18:00

Přednáška: Vídeňské inspirace v architektuře Šumperka

  • Muzeum Šumperk
  • hotel PERK

Přednáška se uskuteční 21. června 2023 v 18.00 hodin v hotelu PERK.

Přednáška historičky umění Kristiny Lipenské z Vlastivědného muzea v Šumperku představí šumperskou architekturu druhé poloviny 19. století a první třetiny 20. století ve světle kulturní výměny mezi centrem monarchie a severomoravským Šumperkem.

Přednáška se uskuteční v rámci festivalu Klášterní hudební slavnosti 2023.

Z důvodu omezené kapacity prosíme o rezervaci místa prostřednictvím formuláře na níže uvedené adrese:
https://klasternihudebnislavnosti.cz/uncategorized/videnske-inspirace-v-architekture-sumperka-prednaska/

Doprovodné akce

Vstupné

Vstupné: jednotné 40 Kč


Slevy: žáci základních škol, studenti SŠ + VŠ, senioři od 65 let, skupiny žáků a studentů (min. 5 osob včetně pedagogického doprovodu), ZTP včetně doprovodu, děti do 6 let ve skupinách (min. 5 osob včetně pedagogického dozoru – školky, tábory atd.)
Rodinné pasy, Senior pasy – sleva 20 % z celkové částky vstupného pro rodinu

Volné vstupy: Olomouc Region Card (sleva platí jen pro stálou expozici), AMG, ZMS, RG ČR, RGS, průkaz člena ČV a SK ICOM, zaměstnanci Olomouckého kraje, pedagogický doprovod

Doplňující informace ke vstupenkám

Vstupenku je nutné uschovat po celou dobu návštěvy.

Zakoupené vstupenky nepřijímáme zpět ani nevyměňujeme.

Pořizování obrazových záznamů vystavených děl ve stálých expozicích je zakázáno. Výjimky povoluje ředitelka Vlastivědného muzea v Šumperku, příspěvkové organizace.
U krátkodobých výstav je pořizování obrazových záznamů řešeno samostatně pro každou výstavu podle jejího charakteru. Pořizování komerčních obrazových záznamů je možné pouze se svolením ředitelky organizace.

Fotogalerie