Přednáška
  • 17. 3. 2022
  • 17:00

Přednáška: Příběhy a atmosféra Jeseníků předválečných

  • Muzeum Šumperk
  • Přednáškový sál

Přednáška a současně komentovaná prohlídka výstavy Zmizelý Hrubý Jeseník pojedná nejen o vzniku a koncepci této výstavy vytvořené Vlastivědným muzeem Jesenicka, ale rovněž o časech, kdy se při cestě na Červenohorské sedlo pásly krávy, dřevěné kapličky v hloubi lesů vítaly zástupy věřících a do tokání tetřevů se ozýval hřmot četných hamrů a pil. Přednáší Mgr. Matěj Matela, odborný pracovník Vlastivědného muzea Jesenicka.

Počet míst na doprovodné akce je omezen, doporučujeme rezervaci na telefonu: 583 363 070.

 

 

 

Doprovodné akce

Vstupné

Vstupné: plné 50 Kč, děti do 6 let zdarma


Slevy: žáci základních škol, studenti SŠ + VŠ, senioři od 65 let, skupiny žáků a studentů (min. 5 osob včetně pedagogického doprovodu), ZTP včetně doprovodu, děti do 6 let ve skupinách (min. 5 osob včetně pedagogického dozoru – školky, tábory atd.)
Rodinné pasy, Senior pasy – sleva 20 % z celkové částky vstupného pro rodinu

Volné vstupy: Olomouc Region Card (sleva platí jen pro stálou expozici), AMG, ZMS, RG ČR, RGS, průkaz člena ČV a SK ICOM, zaměstnanci Olomouckého kraje, pedagogický doprovod

Doplňující informace ke vstupenkám

Vstupenku je nutné uschovat po celou dobu návštěvy.

Zakoupené vstupenky nepřijímáme zpět ani nevyměňujeme.

Pořizování obrazových záznamů vystavených děl ve stálých expozicích je zakázáno. Výjimky povoluje ředitelka Vlastivědného muzea v Šumperku, příspěvkové organizace.
U krátkodobých výstav je pořizování obrazových záznamů řešeno samostatně pro každou výstavu podle jejího charakteru. Pořizování komerčních obrazových záznamů je možné pouze se svolením ředitelky organizace.

Fotogalerie