Přednáška
  • 29. 5. 2024
  • 17:00

Přednáška: Po stopách bratří Čapků

  • Muzeum Zábřeh
  • zabreh@muzeum-sumperk.cz
  • 583 413 646

Velký příznivec bratří Čapků Josef Vašát, aktivní člen Společnosti bratří Čapků, je i cestovatelem po stopách rodiny Čapkovy. Ve své přednášce se nebude věnovat životopisu ani přehledu díla slavných sourozenců, ale prostřednictvím fotografií ukáže posluchačům místa, na nichž bratři pobývali nebo s nimiž byli jinak spjatí.

 

Doprovodné akce

Vstupné

Vstupné: 20 Kč, děti do 6 let zdarma


Slevy: žáci základních škol, studenti SŠ + VŠ, senioři od 65 let, skupiny žáků a studentů (min. 5 osob včetně pedagogického doprovodu), ZTP včetně doprovodu, děti do 6 let ve skupinách (min. 5 osob včetně pedagogického dozoru – školky, tábory atd.)
Rodinné pasy, Senior pasy – sleva 20 % z celkové částky vstupného pro rodinu

Volné vstupy: Olomouc Region Card (sleva platí jen pro stálou expozici), AMG, ZMS, RG ČR, RGS, průkaz člena ČV a SK ICOM, zaměstnanci Olomouckého kraje, pedagogický doprovod

Doplňující informace ke vstupenkám

Vstupenku je nutné uschovat po celou dobu návštěvy.

Zakoupené vstupenky nepřijímáme zpět ani nevyměňujeme.

Pořizování obrazových záznamů vystavených děl ve stálých expozicích je zakázáno. Výjimky povoluje ředitelka Vlastivědného muzea v Šumperku, příspěvkové organizace.
U krátkodobých výstav je pořizování obrazových záznamů řešeno samostatně pro každou výstavu podle jejího charakteru. Pořizování komerčních obrazových záznamů je možné pouze se svolením ředitelky organizace.

Fotogalerie