Přednáška
  • 8. 6. 2023
  • 19:30

Přednáška: Leo Slezak (1873–1946). Životem s árií a vtipem na rtech

  • Muzeum Šumperk
  • Přednáškový sál

Šumperské muzeum a pořadatelé festivalu Klášterní hudební slavnosti srdečně zvou na přednášku věnovanou světoznámému šumperskému rodákovi Leo Slezakovi. Přednášející představí jeho dráhu vynikajícího operního zpěváka a filmového herce, nahlédnou do pěvcova soukromého života a povšimnou si také jeho vztahu k rodnému kraji. Stranou pozornosti nezůstane ani jeho pověstný smysl pro humor. Průběh přednášky zpestří ukázky nahrávek jím zpívaných árií.

Přednášejí Mgr. Michaela Kollerová a MgA. Roman Janků.

Přednášky ve spolupráci s Klášterními hudebními slavnostmi.

 

Doprovodné akce

Vstupné

Vstupné: plné 30 Kč, snížené 20 Kč, děti do 6 let zdarma


Slevy: žáci základních škol, studenti SŠ + VŠ, senioři od 65 let, skupiny žáků a studentů (min. 5 osob včetně pedagogického doprovodu), ZTP včetně doprovodu, děti do 6 let ve skupinách (min. 5 osob včetně pedagogického dozoru – školky, tábory atd.)
Rodinné pasy, Senior pasy – sleva 20 % z celkové částky vstupného pro rodinu

Volné vstupy: Olomouc Region Card (sleva platí jen pro stálou expozici), AMG, ZMS, RG ČR, RGS, průkaz člena ČV a SK ICOM, zaměstnanci Olomouckého kraje, pedagogický doprovod

Doplňující informace ke vstupenkám

Vstupenku je nutné uschovat po celou dobu návštěvy.

Zakoupené vstupenky nepřijímáme zpět ani nevyměňujeme.

Pořizování obrazových záznamů vystavených děl ve stálých expozicích je zakázáno. Výjimky povoluje ředitelka Vlastivědného muzea v Šumperku, příspěvkové organizace.
U krátkodobých výstav je pořizování obrazových záznamů řešeno samostatně pro každou výstavu podle jejího charakteru. Pořizování komerčních obrazových záznamů je možné pouze se svolením ředitelky organizace.

Fotogalerie