Přednáška
  • 7. 8. 2023
  • 17:00

Přednáška: Historie hotelu Grand

  • Muzeum Šumperk
  • hotel PERK
  • vstupenky@muzeum-sumperk.cz
  • 583 363 070

7. srpna 2023 v 17 hodin, hotel PERK
S úspěšnou výstavou Hotel Grand v ŠumPERKu se rozloučíme přednáškou věnovanou jeho historii. Přednáška, kterou povede historička umění Kristina Lipenská, se uskuteční na místě samém, v konferenčních prostorách nově otevřeného hotelu PERK.

Kapacita pondělní přednášky Historie hotelu Grand byla zcela naplněna.
Děkujeme za Váš zájem.

Z důvodu omezené kapacity je nutná rezervace místa. Rezervaci můžete provést osobně u pokladny šumperského muzea nebo na telefonu 583 363 070 či e-mailové adrese vstupenky@muzeum-sumperk.cz.

 

Doprovodné akce

Vstupné

Vstupné: jednotné 100 Kč, děti do 3 let zdarma


Slevy: žáci základních škol, studenti SŠ + VŠ, senioři od 65 let, skupiny žáků a studentů (min. 5 osob včetně pedagogického doprovodu), ZTP včetně doprovodu, děti do 6 let ve skupinách (min. 5 osob včetně pedagogického dozoru – školky, tábory atd.)
Rodinné pasy, Senior pasy – sleva 20 % z celkové částky vstupného pro rodinu

Volné vstupy: Olomouc Region Card (sleva platí jen pro stálou expozici), AMG, ZMS, RG ČR, RGS, průkaz člena ČV a SK ICOM, zaměstnanci Olomouckého kraje, pedagogický doprovod

Doplňující informace ke vstupenkám

Vstupenku je nutné uschovat po celou dobu návštěvy.

Zakoupené vstupenky nepřijímáme zpět ani nevyměňujeme.

Pořizování obrazových záznamů vystavených děl ve stálých expozicích je zakázáno. Výjimky povoluje ředitelka Vlastivědného muzea v Šumperku, příspěvkové organizace.
U krátkodobých výstav je pořizování obrazových záznamů řešeno samostatně pro každou výstavu podle jejího charakteru. Pořizování komerčních obrazových záznamů je možné pouze se svolením ředitelky organizace.

Fotogalerie