Přednáška
  • 17. 5. 2022
  • 17:00

Přednáška: Evangelíci na Šumpersku

  • Muzeum Zábřeh

Jako doprovodný program k výstavě Evangelíci na Šumpersku muzeum připravilo popularizační přednášku, kterou povede autorka výstavy Kristina Lipenská. S využitím bohatého obrazového doprovodu budou představeny tradice Českobratrské církve evangelické v regionu a související stavební památky. Mezi nejznámější patří kaple ve Svébohově a kostely v Šumperku, Zábřehu, Hrabové či Písařově. Současně se přednášející zamyslí nad specifickou výzdobou evangelických kostelů, ve kterých se prakticky nevyskytují sochy ani obrazy. Připomene také prvorepublikové repatriační akce pobělohorských exulantů a tzv. přestupové hnutí, které právě na Zábřežsku našlo silnou odezvu.

 

Doprovodné akce

Vstupné

Vstupné: 50 Kč jednotné, děti do 6 let zdarma


Slevy: žáci základních škol, studenti SŠ + VŠ, senioři od 65 let, skupiny žáků a studentů (min. 5 osob včetně pedagogického doprovodu), ZTP včetně doprovodu, děti do 6 let ve skupinách (min. 5 osob včetně pedagogického dozoru – školky, tábory atd.)
Rodinné pasy, Senior pasy – sleva 20 % z celkové částky vstupného pro rodinu

Volné vstupy: Olomouc Region Card (sleva platí jen pro stálou expozici), AMG, ZMS, RG ČR, RGS, průkaz člena ČV a SK ICOM, zaměstnanci Olomouckého kraje, pedagogický doprovod

Doplňující informace ke vstupenkám

Vstupenku je nutné uschovat po celou dobu návštěvy.

Zakoupené vstupenky nepřijímáme zpět ani nevyměňujeme.

Pořizování obrazových záznamů vystavených děl ve stálých expozicích je zakázáno. Výjimky povoluje ředitelka Vlastivědného muzea v Šumperku, příspěvkové organizace.
U krátkodobých výstav je pořizování obrazových záznamů řešeno samostatně pro každou výstavu podle jejího charakteru. Pořizování komerčních obrazových záznamů je možné pouze se svolením ředitelky organizace.

Fotogalerie