Výstava
  • 4. 10. 2023
     — 19. 11. 2023

Obrázky malované ústy

  • Muzeum Zábřeh
  • Minigalerie
  • zabreh@muzeum-sumperk.cz
  • 583 413 646

Jakub Hříbek (* 1984) se kvůli svému vrozenému handicapu musel naučit místo rukou používat ústa a díky trpělivosti a píli dokázal pod vedením učitelky ve speciální škole, zaměstnanců a externí pedagožky v Domově Paprsek v Olšanech rozvinout svou zálibu v malování anilinovými a temperovými barvami.
Je stipendistou sdružení UMÚN v Lucemburku, podporujícího nadané umělce s podobným handicapem a vydávajícího jejich obrazy ve formě kalendářů či pohlednic a organizujícího výstavy a celosvětová setkání. Jakubovy práce tak vyšly například ve Francii, Rakousku a samozřejmě i v České republice.
Jakubův projev je půvabně naivní, téměř do dvaceti let kreslil obrázky podle pohádkových postaviček. Postupně se začal více zabývat realitou, dokáže perfektně vystihnout podstatu, ale svůj insitní rukopis si zachoval i v těchto „vážných“ tématech. Výstava Jakubových reprodukcí představuje průřez jeho tvorbou.

Doprovodné akce

Otevírací doba

pondělí zavřeno
úterý 09:00–12:00; 12:30–17:00
středa 09:00–12:00; 12:30–17:00
čtvrtek 09:00–12:00; 12:30–17:00
pátek 09:00–12:00; 12:30–17:00
sobota 09:00–12:00; 12:30–17:00
neděle 09:00–12:00; 12:30–17:00

Změněná otevírací doba

17. 11. od 10 do 15 hodin

Vstupné

Vstupné: 20 Kč, děti do 6 let zdarma


Slevy: žáci základních škol, studenti SŠ + VŠ, senioři od 65 let, skupiny žáků a studentů (min. 5 osob včetně pedagogického doprovodu), ZTP včetně doprovodu, děti do 6 let ve skupinách (min. 5 osob včetně pedagogického dozoru – školky, tábory atd.)
Rodinné pasy, Senior pasy – sleva 20 % z celkové částky vstupného pro rodinu

Volné vstupy: Olomouc Region Card (sleva platí jen pro stálou expozici), AMG, ZMS, RG ČR, RGS, průkaz člena ČV a SK ICOM, zaměstnanci Olomouckého kraje, pedagogický doprovod

Doplňující informace ke vstupenkám

Vstupenku je nutné uschovat po celou dobu návštěvy.

Zakoupené vstupenky nepřijímáme zpět ani nevyměňujeme.

Pořizování obrazových záznamů vystavených děl ve stálých expozicích je zakázáno. Výjimky povoluje ředitelka Vlastivědného muzea v Šumperku, příspěvkové organizace.
U krátkodobých výstav je pořizování obrazových záznamů řešeno samostatně pro každou výstavu podle jejího charakteru. Pořizování komerčních obrazových záznamů je možné pouze se svolením ředitelky organizace.

Fotogalerie

Obr Usty01
Obr Usty02
Obr Usty03
Obr Usty04