Akce
  • 26. 5. 2023

O poklad paní Magdaleny

  • Muzeum Zábřeh

Vlastivědná soutěž pro mladé dějepisné nadšence je určena žákům 5. ročníků zábřežských základních škol a její již osmý ročník se tradičně koná pod záštitou vedoucí odboru školství MěÚ Zábřeh, RNDr. Blanky Sedlačíkové, Ph.D. Na Vaši návštěvu se těší spoluautor soutěže Mgr. Jaroslav Vít (ředitel ZŠ a DDM Krasohled) a jeho tým. 

Muzeum bude po dobu soutěže, tj. v dopoledních hodinách, pro veřejnost uzavřeno.

 

Doprovodné akce

Vstupné


Slevy: žáci základních škol, studenti SŠ + VŠ, senioři od 65 let, skupiny žáků a studentů (min. 5 osob včetně pedagogického doprovodu), ZTP včetně doprovodu, děti do 6 let ve skupinách (min. 5 osob včetně pedagogického dozoru – školky, tábory atd.)
Rodinné pasy, Senior pasy – sleva 20 % z celkové částky vstupného pro rodinu

Volné vstupy: Olomouc Region Card (sleva platí jen pro stálou expozici), AMG, ZMS, RG ČR, RGS, průkaz člena ČV a SK ICOM, zaměstnanci Olomouckého kraje, pedagogický doprovod

Doplňující informace ke vstupenkám

Vstupenku je nutné uschovat po celou dobu návštěvy.

Zakoupené vstupenky nepřijímáme zpět ani nevyměňujeme.

Pořizování obrazových záznamů vystavených děl ve stálých expozicích je zakázáno. Výjimky povoluje ředitelka Vlastivědného muzea v Šumperku, příspěvkové organizace.
U krátkodobých výstav je pořizování obrazových záznamů řešeno samostatně pro každou výstavu podle jejího charakteru. Pořizování komerčních obrazových záznamů je možné pouze se svolením ředitelky organizace.

Fotogalerie