Komentovaná prohlídka
  • 15. 6. 2023
  • 16:00

Komentovaná prohlídka výstavy: Hotel Grand v ŠumPERKu

  • Muzeum Šumperk

Výstavou věnovanou historii hotelu Grand návštěvníky provede její autorka Kristina Lipenská. Přiblíží, v čem spočívá výjimečnost této funkcionalistické dominanty města a které osobnosti se o její vybudování zasloužily. Představí prodejnu ASO, která od dokončení stavby v roce 1931 zaujímala podstatnou část přízemí, a vysvětlí, proč se pro Šumperany tehdy stala senzací. Prostřednictvím množství fotografií připomene, jak probíhal život v hotelu až do jeho uzavření před současnou rekonstrukcí. Návštěvníci také budou mít možnost díky vizualizacím nahlédnout, jak bude hotel, jehož otevření je plánováno na červen tohoto roku, vypadat a které z ikonických návrhů mezinárodně uznávané designérky Lucie Koldové budou hosty lákat k návštěvě.      

 

Doprovodné akce

Vstupné

Vstupné: plné 30 Kč, snížené 20 Kč, děti do 6 let zdarma


Slevy: žáci základních škol, studenti SŠ + VŠ, senioři od 65 let, skupiny žáků a studentů (min. 5 osob včetně pedagogického doprovodu), ZTP včetně doprovodu, děti do 6 let ve skupinách (min. 5 osob včetně pedagogického dozoru – školky, tábory atd.)
Rodinné pasy, Senior pasy – sleva 20 % z celkové částky vstupného pro rodinu

Volné vstupy: Olomouc Region Card (sleva platí jen pro stálou expozici), AMG, ZMS, RG ČR, RGS, průkaz člena ČV a SK ICOM, zaměstnanci Olomouckého kraje, pedagogický doprovod

Doplňující informace ke vstupenkám

Vstupenku je nutné uschovat po celou dobu návštěvy.

Zakoupené vstupenky nepřijímáme zpět ani nevyměňujeme.

Pořizování obrazových záznamů vystavených děl ve stálých expozicích je zakázáno. Výjimky povoluje ředitelka Vlastivědného muzea v Šumperku, příspěvkové organizace.
U krátkodobých výstav je pořizování obrazových záznamů řešeno samostatně pro každou výstavu podle jejího charakteru. Pořizování komerčních obrazových záznamů je možné pouze se svolením ředitelky organizace.

Fotogalerie