Komentovaná prohlídka
  • 17. 5. 2022
  • 16:00

Komentovaná prohlídka výstavy BOHUMIL TEPLÝ / 1932–2020

  • Muzeum Šumperk
  • Výstavní síň

Chodíte často kolem bronzové plastiky hříběte v šumperských sadech 1. máje a lámete si hlavu, kdo je jejím autorem? Je Vám povědomá olomoucká pamětní deska Sigmunda Freuda na Horním náměstí či pomník bojovníkům za svobodu a demokracii před právnickou fakultou v Olomouci a rádi byste se dozvěděli více o umělci, který stojí za těmito realizacemi? Pak doporučujeme návštěvu šumperského muzea, kde je k vidění výstava, kterou připravilo Vlastivědné muzeum v Šumperku ve spolupráci s rodinou Bohumila Teplého, Muzeem Komenského v Přerově, Archivem Univerzity Palackého v Olomouci a Vlastivědným muzeem v Olomouci s cílem představit v Šumperku umělcovu tvůrčí cestu a ucelený průřez jeho celoživotní tvorbou.

 

Doprovodné akce

Vstupné

Vstupné: plné 50 Kč, snížené 30 Kč, děti do 3 let zdarma


Slevy: žáci základních škol, studenti SŠ + VŠ, senioři od 65 let, skupiny žáků a studentů (min. 5 osob včetně pedagogického doprovodu), ZTP včetně doprovodu, děti do 6 let ve skupinách (min. 5 osob včetně pedagogického dozoru – školky, tábory atd.)
Rodinné pasy, Senior pasy – sleva 20 % z celkové částky vstupného pro rodinu

Volné vstupy: Olomouc Region Card (sleva platí jen pro stálou expozici), AMG, ZMS, RG ČR, RGS, průkaz člena ČV a SK ICOM, zaměstnanci Olomouckého kraje, pedagogický doprovod

Doplňující informace ke vstupenkám

Vstupenku je nutné uschovat po celou dobu návštěvy.

Zakoupené vstupenky nepřijímáme zpět ani nevyměňujeme.

Pořizování obrazových záznamů vystavených děl ve stálých expozicích je zakázáno. Výjimky povoluje ředitelka Vlastivědného muzea v Šumperku, příspěvkové organizace.
U krátkodobých výstav je pořizování obrazových záznamů řešeno samostatně pro každou výstavu podle jejího charakteru. Pořizování komerčních obrazových záznamů je možné pouze se svolením ředitelky organizace.

Fotogalerie