• Úvodní stránka
  • Akce
  • Komentovaná prohlídka a výtvarná dílna Vstup do světa kaligrafie s Mílou Prokůpkovou
Komentovaná prohlídka
  • 1. 2. 2023
  • 17:00

Komentovaná prohlídka a výtvarná dílna Vstup do světa kaligrafie s Mílou Prokůpkovou

  • Muzeum Šumperk
  • Rytířský sál

Půvabnou výstavu Míly Prokůpkové si prohlédneme s komentářem autorky, která v navazující výtvarné dílně účastníky zasvětí do tajů krásy písma – kaligrafie. Program je určen pro dospělé a děti od 15 let.

Doprovodné akce

Vstupné

Vstupné: 70 Kč jednotné, děti do 3 let zdarma


Slevy: žáci základních škol, studenti SŠ + VŠ, senioři od 65 let, skupiny žáků a studentů (min. 5 osob včetně pedagogického doprovodu), ZTP včetně doprovodu, děti do 6 let ve skupinách (min. 5 osob včetně pedagogického dozoru – školky, tábory atd.)
Rodinné pasy, Senior pasy – sleva 20 % z celkové částky vstupného pro rodinu

Volné vstupy: Olomouc Region Card (sleva platí jen pro stálou expozici), AMG, ZMS, RG ČR, RGS, průkaz člena ČV a SK ICOM, zaměstnanci Olomouckého kraje, pedagogický doprovod

Doplňující informace ke vstupenkám

Vstupenku je nutné uschovat po celou dobu návštěvy.

Zakoupené vstupenky nepřijímáme zpět ani nevyměňujeme.

Pořizování obrazových záznamů vystavených děl ve stálých expozicích je zakázáno. Výjimky povoluje ředitelka Vlastivědného muzea v Šumperku, příspěvkové organizace.
U krátkodobých výstav je pořizování obrazových záznamů řešeno samostatně pro každou výstavu podle jejího charakteru. Pořizování komerčních obrazových záznamů je možné pouze se svolením ředitelky organizace.

Fotogalerie