Komentovaná prohlídka
  • 20. 7. 2024
  • 13:00

Komentovaná prohlídka: expozice Pravěk Mohelnicka

  • Muzeum Mohelnice
  • mohelnice@muzeum-sumperk.cz
  • 583 430 693

Účastníci v doprovodu archeologa navštíví expozici vytvořenou z nesmírně bohatého a unikátního fondu archeologických sbírek Vlastivědného muzea v Šumperku. Během komentované prohlídky zjistí, jak vypadal náš region v jednotlivých etapách pravěku. Kromě množství keramiky a kamenných nástrojů jsou v expozici vystaveny i unikátní artefakty, jako například torza neolitických venuší, nádobka s lineárním písmem, náhrdelník z měděných drátků a provrtaných perel z pozdní doby kamenné nebo vzácné měděné nástroje či depoty bronzových předmětů. Expozice, instalovaná ve sklepních prostorách mohelnického muzea, je svým celkovým pojetím určena nejen pro zapálené archeology, ale také pro širokou veřejnost a je doplněna o interaktivní pravěkou hernu.

Komentované prohlídky se konají v rámci akce Archeologické léto, nutná rezervace místa na www.archeologickeleto.cz/akce/pravek-mohelnicka/ .

 

Doprovodné akce

Vstupné

Vstupné: plné 60 Kč, snížené 40 Kč, děti do 6 let (jednotlivě) zdarma


Slevy: žáci základních škol, studenti SŠ + VŠ, senioři od 65 let, skupiny žáků a studentů (min. 5 osob včetně pedagogického doprovodu), ZTP včetně doprovodu, děti do 6 let ve skupinách (min. 5 osob včetně pedagogického dozoru – školky, tábory atd.)
Rodinné pasy, Senior pasy – sleva 20 % z celkové částky vstupného pro rodinu

Volné vstupy: Olomouc Region Card (sleva platí jen pro stálou expozici), AMG, ZMS, RG ČR, RGS, průkaz člena ČV a SK ICOM, zaměstnanci Olomouckého kraje, pedagogický doprovod

Doplňující informace ke vstupenkám

Vstupenku je nutné uschovat po celou dobu návštěvy.

Zakoupené vstupenky nepřijímáme zpět ani nevyměňujeme.

Pořizování obrazových záznamů vystavených děl ve stálých expozicích je zakázáno. Výjimky povoluje ředitelka Vlastivědného muzea v Šumperku, příspěvkové organizace.
U krátkodobých výstav je pořizování obrazových záznamů řešeno samostatně pro každou výstavu podle jejího charakteru. Pořizování komerčních obrazových záznamů je možné pouze se svolením ředitelky organizace.

Fotogalerie