Přednáška
  • 18. 4. 2024
  • 17:00

Přednáška: Vybrané kapitoly z vesnického stavitelství

  • Muzeum Šumperk
  • Přednáškový sál
  • vstupenky@muzeum-sumperk.cz
  • 583 363 070

Srdečně zveme všechny zájemce o lidovou architekturu na prezentaci knihy Pod Králickým Sněžníkem, která se uskuteční v přednáškovém sále Vlastivědného muzea v Šumperku 18. dubna 2024 od 17 hodin.
Kniha představuje zhuštěný výsledek plošných průzkumů vesnic na Králicku a Červenovodsku, které byly prováděny v posledních devíti letech. Informace získané z terénu jsou zde propojeny s archivním bádáním a historickými souvislostmi. V rámci prezentace proběhne přednáška autorek, během níž budou stručně představeny zajímavé výsledky a specifika tohoto regionu.
Akci pořádá pracoviště Národního památkového ústavu a Vlastivědné muzeum v Šumperku. Přednášejí autorky knihy Zuzana Stránská-Vařeková, Jitka Svobodová a Jana Pochmanová.

Doprovodné akce

Vstupné

Vstup zdarma


Slevy: žáci základních škol, studenti SŠ + VŠ, senioři od 65 let, skupiny žáků a studentů (min. 5 osob včetně pedagogického doprovodu), ZTP včetně doprovodu, děti do 6 let ve skupinách (min. 5 osob včetně pedagogického dozoru – školky, tábory atd.)
Rodinné pasy, Senior pasy – sleva 20 % z celkové částky vstupného pro rodinu

Volné vstupy: Olomouc Region Card (sleva platí jen pro stálou expozici), AMG, ZMS, RG ČR, RGS, průkaz člena ČV a SK ICOM, zaměstnanci Olomouckého kraje, pedagogický doprovod

Doplňující informace ke vstupenkám

Vstupenku je nutné uschovat po celou dobu návštěvy.

Zakoupené vstupenky nepřijímáme zpět ani nevyměňujeme.

Pořizování obrazových záznamů vystavených děl ve stálých expozicích je zakázáno. Výjimky povoluje ředitelka Vlastivědného muzea v Šumperku, příspěvkové organizace.
U krátkodobých výstav je pořizování obrazových záznamů řešeno samostatně pro každou výstavu podle jejího charakteru. Pořizování komerčních obrazových záznamů je možné pouze se svolením ředitelky organizace.

Fotogalerie