Výstava
  • 10. 11. 2022
     — 15. 2. 2023

Kam nechodí slunce, tam chodí lékař

  • Muzeum Šumperk
  • Výstavní síň

Regionálně zaměřená výstava přiblíží vývoj poskytování zdravotní péče v časovém rozmezí od 19. století až téměř po současnost. Soustředí se především na tři větší tematické celky. Největší z nich bude věnován historii a stavebním proměnám nemocničních areálů (Šumperk, Zábřeh, Libina, Červená Voda aj.), poliklinik a dalších vybraných zdravotnických zařízení včetně vývoje záchranné služby. Další část výstavy umožní návštěvníkům nahlédnout do světa starých lékáren. Třetí velké téma představuje lázeňská péče, která má v regionu svou dlouhodobou tradici. Textové panely budou doprovázeny nejen bohatým obrazovým materiálem, ale také zajímavými trojrozměrnými exponáty. Regionálně pojatý obsah výstavy vhodně doplní i mnohé všeobecné zajímavosti ze světa zdraví. Výstava Kam nechodí slunce, tam chodí lékař, instalovaná ve Výstavní síni šumperského muzea, bude v následujících termínech pro veřejnost uzavřena: 13. 1. 2023 (od 13:00 hod.) a 14. 1. 2023 (celý den). Výstava bude uzavřena z důvodu poskytnutí prostor muzea pro volební místnost. Děkujeme za pochopení.

Doprovodné akce

Vernisáž výstavy se uskuteční 10. 11. 2022 v 17 hodin.

Komentovaná prohlídka pro veřejnost: středa 18. 1. 2023 v 16:00, neděle 22. 1. 2023 v 15:00, středa 8. 2. 2023 v 16:00

Vzdělávací programy pro školy

Výstava je svým zaměřením vhodná i pro základní a střední školy. Lze se objednat na komentovanou prohlídku s doprovodným programem, v případě zájmu i s tvořivou dílnou. Objednávejte se předem na e-mailové adrese michaela.kollerova(zavinac)muzeum-sumperk.cz, popř. na tel. č. 583 363 093 nebo mob. č. 736 760 600.

 

 

Otevírací doba

pondělí zavřeno
úterý 09:00–17:00
středa 09:00–17:00
čtvrtek 09:00–17:00
pátek 09:00–17:00
sobota 09:00–17:00
neděle 09:00–17:00

Vstupné

Vstupné: plné 50 Kč, snížené 30 Kč, děti do 6 let zdarma


Slevy: žáci základních škol, studenti SŠ + VŠ, senioři od 65 let, skupiny žáků a studentů (min. 5 osob včetně pedagogického doprovodu), ZTP včetně doprovodu, děti do 6 let ve skupinách (min. 5 osob včetně pedagogického dozoru – školky, tábory atd.)
Rodinné pasy, Senior pasy – sleva 20 % z celkové částky vstupného pro rodinu

Volné vstupy: Olomouc Region Card (sleva platí jen pro stálou expozici), AMG, ZMS, RG ČR, RGS, průkaz člena ČV a SK ICOM, zaměstnanci Olomouckého kraje, pedagogický doprovod

Doplňující informace ke vstupenkám

Vstupenku je nutné uschovat po celou dobu návštěvy.

Zakoupené vstupenky nepřijímáme zpět ani nevyměňujeme.

Pořizování obrazových záznamů vystavených děl ve stálých expozicích je zakázáno. Výjimky povoluje ředitelka Vlastivědného muzea v Šumperku, příspěvkové organizace.
U krátkodobých výstav je pořizování obrazových záznamů řešeno samostatně pro každou výstavu podle jejího charakteru. Pořizování komerčních obrazových záznamů je možné pouze se svolením ředitelky organizace.

Fotogalerie