Výstava
  • 31. 8. 2023
     — 26. 11. 2023

Kam nechodí slunce, tam chodí lékař

  • Muzeum Zábřeh
  • zabreh@muzeum-sumperk.cz
  • 583 413 646

Regionálně zaměřená výstava přiblíží vývoj poskytování zdravotní péče v časovém rozmezí od 19. století až téměř po současnost. Soustředí se především na tři větší tematické celky. Největší z nich bude věnován historii a stavebním proměnám nemocničních areálů (Šumperk, Zábřeh, Libina, Červená Voda aj.), poliklinik a dalších vybraných zdravotnických zařízení včetně vývoje záchranné služby. Další část výstavy umožní návštěvníkům nahlédnout do světa starých lékáren. Třetí velké téma představuje lázeňská péče, která má v regionu svou dlouhodobou tradici. Textové panely budou doprovázeny nejen bohatým obrazovým materiálem, ale i mnoha zajímavými trojrozměrnými exponáty dokládajícími minulost zdravotní péče. Regionálně pojatý obsah výstavy vhodně doplní i mnohé všeobecné zajímavosti ze světa zdraví.

Výstava bude zahájena vernisáží 31. 8. v 17 hodin.

 

Doprovodné akce

Vzdělávací programy pro školy

Výstava je vhodná pro žáky základních škol i studenty středních škol. Pro základní školy je dále připraven doprovodný program s výtvarnou dílnou.

V případě zájmu o komentovanou prohlídku a doprovodný program se prosím objednávejte předem na e-mailové adrese zabreh@muzeum-sumperk.cz, popř. na tel. č. 583 413 646 nebo 603 174 514.

Vstupné s doprovodným programem a dílničkou: jednotné 50 Kč

Otevírací doba

pondělí zavřeno
úterý 09:00–12:00; 12:30–17:00
středa 09:00–12:00; 12:30–17:00
čtvrtek 09:00–12:00; 12:30–17:00
pátek 09:00–12:00; 12:30–17:00
sobota 09:00–12:00; 12:30–17:00
neděle 09:00–12:00; 12:30–17:00

Změněná otevírací doba

17. 11. od 10 do 15 hodin

Vstupné

Vstupné: plné 40 Kč, snížené 30 Kč, děti do 6 let zdarma


Slevy: žáci základních škol, studenti SŠ + VŠ, senioři od 65 let, skupiny žáků a studentů (min. 5 osob včetně pedagogického doprovodu), ZTP včetně doprovodu, děti do 6 let ve skupinách (min. 5 osob včetně pedagogického dozoru – školky, tábory atd.)
Rodinné pasy, Senior pasy – sleva 20 % z celkové částky vstupného pro rodinu

Volné vstupy: Olomouc Region Card (sleva platí jen pro stálou expozici), AMG, ZMS, RG ČR, RGS, průkaz člena ČV a SK ICOM, zaměstnanci Olomouckého kraje, pedagogický doprovod

Doplňující informace ke vstupenkám

Vstupenku je nutné uschovat po celou dobu návštěvy.

Zakoupené vstupenky nepřijímáme zpět ani nevyměňujeme.

Pořizování obrazových záznamů vystavených děl ve stálých expozicích je zakázáno. Výjimky povoluje ředitelka Vlastivědného muzea v Šumperku, příspěvkové organizace.
U krátkodobých výstav je pořizování obrazových záznamů řešeno samostatně pro každou výstavu podle jejího charakteru. Pořizování komerčních obrazových záznamů je možné pouze se svolením ředitelky organizace.

Fotogalerie