Výstava
  • 23. 4. 2022
     — 5. 6. 2022

Evangelíci na Šumpersku

  • Muzeum Zábřeh

Výstava sleduje kořeny reformační tradice v regionu. Zaměřuje se však především na utváření a působení sborů evangelické církve, české i německé, na dnešním Šumpersku v období od vydání tolerančního patentu dosud a na stavební památky s jejich činností související. Mezi nejznámější patří kaple ve Svébohově a kostely v Šumperku, Zábřehu, Hrabové či Písařově. Současně jsou přiblíženy také charakteristické rysy různých forem evangelické zbožnosti, které se na specifické podobě modliteben projevují. Výstava byla poprvé představena v šumperském muzeu v roce 2018 při příležitosti sta let od sjednocení tolerančním patentem povolených českých evangelických církví augsburského a helvétského vyznání v Českobratrskou církev evangelickou a je pořádána ve spolupráci s farními sbory ČCE v Šumperku, Zábřehu a Hrabové.

 

Doprovodné akce

Vstupné

Vstupné: plné 30 Kč, snížené 20 Kč, děti do 6 let zdarma


Slevy: žáci základních škol, studenti SŠ + VŠ, senioři od 65 let, skupiny žáků a studentů (min. 5 osob včetně pedagogického doprovodu), ZTP včetně doprovodu, děti do 6 let ve skupinách (min. 5 osob včetně pedagogického dozoru – školky, tábory atd.)
Rodinné pasy, Senior pasy – sleva 20 % z celkové částky vstupného pro rodinu

Volné vstupy: Olomouc Region Card (sleva platí jen pro stálou expozici), AMG, ZMS, RG ČR, RGS, průkaz člena ČV a SK ICOM, zaměstnanci Olomouckého kraje, pedagogický doprovod

Doplňující informace ke vstupenkám

Vstupenku je nutné uschovat po celou dobu návštěvy.

Zakoupené vstupenky nepřijímáme zpět ani nevyměňujeme.

Pořizování obrazových záznamů vystavených děl ve stálých expozicích je zakázáno. Výjimky povoluje ředitelka Vlastivědného muzea v Šumperku, příspěvkové organizace.
U krátkodobých výstav je pořizování obrazových záznamů řešeno samostatně pro každou výstavu podle jejího charakteru. Pořizování komerčních obrazových záznamů je možné pouze se svolením ředitelky organizace.

Fotogalerie