Komentovaná prohlídka
  • 1. 10. 2023
  • 14:00

Den architektury Velké Losiny

  • Muzeum Šumperk
  • davlosiny@gmail.com

Den architektury Velké Losiny: Dřevěné kostely v Maršíkově a Žárové – komentovaná prohlídka

kostel sv. Jana Křtitele ve Velkých Losinách, Maršíkov, Žárová

Celorepublikový festival Den architektury letos poprvé zavítá i do Velkých Losin, a to díky spolupráci spolku vÚžasu, olomouckého pracoviště Národního památkového ústavu a Vlastivědného muzea v Šumperku. Motto letošního ročníku zní: „Objevuj konstrukce!“. Vydejte se proto s námi na prohlídky kostela sv. Jana Křtitele ve Velkých Losinách a roubených kostelů sv. Michaela v Maršíkově a sv. Martina v Žárové pod vedením historičky umění Kristiny Lipenské a památkářky Evy Pulkrtové. Součástí prohlídek bude i hudební pohlazení v podání studentky Janáčkovy konzervatoře Ostrava Kláry Čechové.

Sraz účastníků bude 1. 10. ve 14.00 h u kostela sv. Jana Křtitele ve Velkých Losinách.

Přihlašování na program probíhá do 30. 9. na e-mailu davlosiny@gmail.com, a to především z důvodu zajištění dopravy mezi kostelíky. Přihlášení je možné provést rovněž u pokladny šumperského muzea.

 

Doprovodné akce

Vstupné

Vstup volný


Slevy: žáci základních škol, studenti SŠ + VŠ, senioři od 65 let, skupiny žáků a studentů (min. 5 osob včetně pedagogického doprovodu), ZTP včetně doprovodu, děti do 6 let ve skupinách (min. 5 osob včetně pedagogického dozoru – školky, tábory atd.)
Rodinné pasy, Senior pasy – sleva 20 % z celkové částky vstupného pro rodinu

Volné vstupy: Olomouc Region Card (sleva platí jen pro stálou expozici), AMG, ZMS, RG ČR, RGS, průkaz člena ČV a SK ICOM, zaměstnanci Olomouckého kraje, pedagogický doprovod

Doplňující informace ke vstupenkám

Vstupenku je nutné uschovat po celou dobu návštěvy.

Zakoupené vstupenky nepřijímáme zpět ani nevyměňujeme.

Pořizování obrazových záznamů vystavených děl ve stálých expozicích je zakázáno. Výjimky povoluje ředitelka Vlastivědného muzea v Šumperku, příspěvkové organizace.
U krátkodobých výstav je pořizování obrazových záznamů řešeno samostatně pro každou výstavu podle jejího charakteru. Pořizování komerčních obrazových záznamů je možné pouze se svolením ředitelky organizace.

Fotogalerie