Komentovaná prohlídka
  • 7. 10. 2023
  • 14:00

Den architektury Šumperk

  • Muzeum Šumperk
  • vstupenky@muzeum-sumperk.cz
  • 583 363 070

Den architektury Šumperk: Pavlínin dvůr – komentovaná prohlídka

Muzeum Šumperk

Stavební historii a původní funkce objektu, který pro hutního specialistu Aloise Scholze v letech 1875 až 1876 upravil vídeňský architekt Moritz Hinträger, přiblíží historička umění Kristina Lipenská z Vlastivědného muzea v Šumperku. Prohlídka návštěvníky zavede do někdejších hospodářských částí areálu, reprezentačních prostor, ale také do krovu novorenesančního paláce, kde ke konstrukcím promluví památkářka Eva Pulkrtová z Národního památkového ústavu.

Počet míst na programu je omezen, doporučujeme rezervaci u pokladny muzea nebo na telefonu 583 363 070.

 

Doprovodné akce

Vstupné

Vstup volný


Slevy: žáci základních škol, studenti SŠ + VŠ, senioři od 65 let, skupiny žáků a studentů (min. 5 osob včetně pedagogického doprovodu), ZTP včetně doprovodu, děti do 6 let ve skupinách (min. 5 osob včetně pedagogického dozoru – školky, tábory atd.)
Rodinné pasy, Senior pasy – sleva 20 % z celkové částky vstupného pro rodinu

Volné vstupy: Olomouc Region Card (sleva platí jen pro stálou expozici), AMG, ZMS, RG ČR, RGS, průkaz člena ČV a SK ICOM, zaměstnanci Olomouckého kraje, pedagogický doprovod

Doplňující informace ke vstupenkám

Vstupenku je nutné uschovat po celou dobu návštěvy.

Zakoupené vstupenky nepřijímáme zpět ani nevyměňujeme.

Pořizování obrazových záznamů vystavených děl ve stálých expozicích je zakázáno. Výjimky povoluje ředitelka Vlastivědného muzea v Šumperku, příspěvkové organizace.
U krátkodobých výstav je pořizování obrazových záznamů řešeno samostatně pro každou výstavu podle jejího charakteru. Pořizování komerčních obrazových záznamů je možné pouze se svolením ředitelky organizace.

Fotogalerie