Výstava
  • 25. 11. 2023
     — 3. 3. 2024

Co šeptají andělé

  • Muzeum Mohelnice
  • mohelnice@muzeum-sumperk.cz
  • 583 430 693

piktogram-foto

Andělé coby prostředníci mezi Bohem (božstvy) a lidmi člověka provázejí od nepaměti. V křesťanské tradici svou roli sehrávají nejen ve vánočním příběhu, bible o nich vypráví prakticky už od stvoření světa. Navzdory sekularizaci a kulturním změnám ve 20. století zůstává téma anděla pro mnoho lidí i umělců až do současnosti aktuální, zrcadlící spirituální rozměr člověka. Výstava představuje sochy, obrazy, grafiky i sbírkové předměty z oblasti lidového umění a uměleckého řemesla, které motiv anděla spojuje. Vedle historických sbírek a betlémů nejsou opomenuty ani živoucí mikulášsko-andělské tradice.

Doprovodné akce

Pro školní kolektivy k výstavě nabízíme edukační programy s výtvarnou dílnou, vhodné pro všechny věkové kategorie (MŠ, ZŠ, SŠ). Programy prosím objednávejte předem na e-mailu mohelnice@muzeum-sumperk.cz nebo telefonu 583 430 693.

Cena programu je 50 Kč za žáka, pedagogický doprovod zdarma.

Otevírací doba

pondělí zavřeno
úterý 09:00–12:00; 12:30–17:00
středa 09:00–12:00; 12:30–17:00
čtvrtek 09:00–12:00; 12:30–17:00
pátek 09:00–12:00; 12:30–17:00
sobota 09:00–12:00; 12:30–17:00
neděle 09:00–12:00; 12:30–17:00

Změněná otevírací doba

Z důvodu školení budou muzea v Zábřehu, Mohelnici a památník A. Kašpara v Lošticích v dopoledních hodinách dne 14. 2. 2024 uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Vstupné

Vstupné: plné 40 Kč, snížené 30 Kč, děti do tří let zdarma


Slevy: žáci základních škol, studenti SŠ + VŠ, senioři od 65 let, skupiny žáků a studentů (min. 5 osob včetně pedagogického doprovodu), ZTP včetně doprovodu, děti do 6 let ve skupinách (min. 5 osob včetně pedagogického dozoru – školky, tábory atd.)
Rodinné pasy, Senior pasy – sleva 20 % z celkové částky vstupného pro rodinu

Volné vstupy: Olomouc Region Card (sleva platí jen pro stálou expozici), AMG, ZMS, RG ČR, RGS, průkaz člena ČV a SK ICOM, zaměstnanci Olomouckého kraje, pedagogický doprovod

Doplňující informace ke vstupenkám

Vstupenku je nutné uschovat po celou dobu návštěvy.

Zakoupené vstupenky nepřijímáme zpět ani nevyměňujeme.

Pořizování obrazových záznamů vystavených děl ve stálých expozicích je zakázáno. Výjimky povoluje ředitelka Vlastivědného muzea v Šumperku, příspěvkové organizace.
U krátkodobých výstav je pořizování obrazových záznamů řešeno samostatně pro každou výstavu podle jejího charakteru. Pořizování komerčních obrazových záznamů je možné pouze se svolením ředitelky organizace.

Fotogalerie