Výstava
  • 9. 2. 2024
     — 14. 4. 2024

Cesty křemene

  • Muzeum Šumperk
  • Rytířský sál
  • vstupenky@muzeum-sumperk.cz
  • 583 363 070

piktogram-foto

Základem geologické výstavy budou bohaté sbírky šumperského muzea, v nichž se nacházejí historické i současné kolekce křemene. Návštěvníci se seznámí s hlavními skupinami tohoto nerostu, jeho jednotlivými druhy, zbarvením a způsobem vzniku. Výstava bude i částečně mezioborově propojena – její součástí bude stručná historie sklářství na Šumpersku. Sklářství je totiž technický obor, který nejvíce využívá křemen jako surovinu a se sklem pracuje v průběhu staletí podobně jako příroda s křemenem. V části vitrín budou proto umístěny také historické i současné výrobky ze skla a postery s geologickou tematikou doplní informace z historie výroby skla.

Doprovodné akce

Otevírací doba

pondělí zavřeno
úterý 09:00–12:00; 12:30–17:00
středa 09:00–12:00; 12:30–17:00
čtvrtek 09:00–12:00; 12:30–17:00
pátek 09:00–12:00; 12:30–17:00
sobota 09:00–12:00; 12:30–17:00
neděle 09:00–12:00; 12:30–17:00

Vstupné

Vstupné: plné 30 Kč, snížené 20 Kč, děti do 6 let (jednotlivě) zdarma


Slevy: žáci základních škol, studenti SŠ + VŠ, senioři od 65 let, skupiny žáků a studentů (min. 5 osob včetně pedagogického doprovodu), ZTP včetně doprovodu, děti do 6 let ve skupinách (min. 5 osob včetně pedagogického dozoru – školky, tábory atd.)
Rodinné pasy, Senior pasy – sleva 20 % z celkové částky vstupného pro rodinu

Volné vstupy: Olomouc Region Card (sleva platí jen pro stálou expozici), AMG, ZMS, RG ČR, RGS, průkaz člena ČV a SK ICOM, zaměstnanci Olomouckého kraje, pedagogický doprovod

Doplňující informace ke vstupenkám

Vstupenku je nutné uschovat po celou dobu návštěvy.

Zakoupené vstupenky nepřijímáme zpět ani nevyměňujeme.

Pořizování obrazových záznamů vystavených děl ve stálých expozicích je zakázáno. Výjimky povoluje ředitelka Vlastivědného muzea v Šumperku, příspěvkové organizace.
U krátkodobých výstav je pořizování obrazových záznamů řešeno samostatně pro každou výstavu podle jejího charakteru. Pořizování komerčních obrazových záznamů je možné pouze se svolením ředitelky organizace.

Fotogalerie

Cesty Kremene01
Cesty Kremene02
Cesty Kremene03
Cesty Kremene04
Cesty Kremene05